Bratislavská integrovaná doprava vytvorila praktickú príručku pre zlepšenie rozvoja verejnej

934

Bratislavská integrovaná doprava ako koordinátor Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja pripravila praktickú príručku pre samosprávy a verejnosť, ale aj projektantov a zástupcov investorov. Pomôcť má pri rozvoji verejnej dopravy v celom regióne a má prispieť k zvýšeniu kvality a atraktivity verejnej dopravy na území hlavného mesta i Bratislavského kraja.

„Pri rozvoji verejnej hromadnej dopravy neraz stačí zrealizovať malé zlepšenia s minimálnymi nákladmi, ktoré však prinesú výrazný kvalitatívny prínos pre cestujúcich,“ hovorí riaditeľ odboru dopravnej integrácie BID a spoluautor príručky Peter Války.

Príručka prináša postupy a návrhy riešení, ktorých realizáciu vedia jednotlivé samosprávy zrealizovať aj vo vlastnej réžii. Vo väčšine prípadov teda nie je potrebné uchádzať sa o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov, prípadne z úverových zdrojov. Samosprávy, investori, projektanti či laická verejnosť získajú základné informácie o budovaní zastávok a ich vybavení, o tvorbe cestovných poriadkov a podávaní návrhov na ich úpravu, o postupe pri príprave uzávierok a obmedzení cestných komunikácií či o preferencii verejnej dopravy. Jej súčasťou sú aj príklady dobrej i zlej praxe.

Bratislavská integrovaná doprava bude príručku distribuovať v najbližších dňoch primátorom a starostom, poslancom bratislavského mestského i krajského zastupiteľstva. Dostupná je aj na webovej stránke www.idsbk.sk.