Krok za krokom modernizujeme odborné školstvo

3185
Predseda BSK Juraj Droba počas kontrolného dňa
Predseda BSK Juraj Droba počas kontrolného dňa

Jazdecká škola v Zálesí prechádza veľkou rekonštrukciou a bude slúžiť budúcim pôdohospodárom a veterinárom.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji prechádza rozsiahlou obnovou. Týka sa Jazdeckej školy v Zálesí a jej deviatich objektov odborného teoretického a praktického vyučovania Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Pracovisko získa moderné priestorové aj technologické zázemie, ktoré bude plne vyhovovať požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Projekt by mal byť dokončený začiatkom roka 2023. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, technológovia kozmetiky a chemických liečiv, agropotravinári, ale aj informatici či grafickí dizajnéri. Preto do vzdelávania našich detí musíme investovať. V opačnom prípade nebude mať kto vykonávať odborné a remeselné práce. Utrpí aj konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým štátom a budeme odkázaní na ľudí zo zahraničia. Preto sme sa rozhodli investovať do našich škôl a spraviť ich modernejšie a atraktívnejšie,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Areál Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji sa premení na moderné a veľmi pekné zázemie pre štúdium viacerých odborných predmetov. V areáli budú stajne, jazdecká hala, chovné stanice psíkov, bude sa tu chovať hydina, prepelice, hovädzí dobytok a ošípané. Pozrite si video:

Jedným z projektov, ktoré sú už v realizácii, je aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji. Súčasné vybavenie a infraštruktúra pracoviska školy, ako aj požiadavky a štandardy praxe nevyhnutné pre budúce uplatnenie sa žiakov na trhu práce, boli nedostatočné. Župa preto pristúpila k rekonštrukcii a zvýšeniu kvality praktického odborného vyučovania. Samotná rekonštrukcia umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore. Zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov. 

„Projekt rekonštrukcie a investičnej podpory COVP Ivanka pri Dunaji zvýši počet žiakov v praktickom vyučovaní a zlepší prepojenie teórie s požiadavkami praxe. Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odbornej výučby zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti drobnochovu spĺňajúcej súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Rovnako pribudnú odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor veterinárne zdravotníctvo. V oblasti agropodnikania sa zatraktívnia učebné odbory zakúpením nových  poľnohospodárskych strojov a doplnením zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat,“ priblížila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková výška investície je takmer 4,5 milióna eur, z toho materiálno technické vybavenie predstavuje vyše 720 000 eur. Spolufinancovanie bratislavskej župy je 5%.

„Naša škola je školou s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhou tradíciou. Na potreby trhu práce reagujeme už viac ako 60 rokov. Vzdelávame v 16 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a drobnochov. Takisto dlhodobo spolupracujeme s partnerskými školami v Rakúsku, Maďarsku, vo Fínsku a v Česku. Preto samotná rekonštrukcia ešte zvýši dobré renomé školy a veríme, že aj pripravované novinky žiaci ocenia. Napríklad žiaci kynológie si budú chovať školské šteniatko a štyri roky ho budú pripravovať na kynologické testy. Nechceme byť len dobrou školou, ale aj školou najlepšou. Našim cieľom je, aby sa naši absolventi uplatnili na trhu práce,“ doplnila Katarína Kubišová, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu