Bratislavská župa otvára zrekonštruovanú cestu z Blatného do Šenkvíc

4824

Od piatku 11. augusta 2023 je opätovne otvorená cesta III/1046 z Blatného do Šenkvíc. Tá bola pre dopravu z dôvodu komplexnej rekonštrukcie uzatvorená.

Rekonštrukciu takmer 4,6 kilometrového úseku spustila Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) začiatkom júna. Realizovala sa formou recyklácie za studena na mieste. Ide o nízkoodpadovú technológiu, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Pôvodná časť vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov ako sú kamenivo, asfaltová emulzia, cement. Zvolená technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. 

Rozsah prác v intraviláne obce Blatné si vyžiadali celkovú uzávierku dopravy. Tá bola odklonená po priľahlých regionálnych cestách s vyznačením obchádzkových trás. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má na tento rok naplánované rekonštrukcie 23 úsekov regionálnych ciest v dĺžke 55 km, z ktorých už 15 úsekov je ukončených. Celkové investície do komplexných opráv cestných komunikácií v roku 2023 presiahnu 20 miliónov eur.