Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo

1155
Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo
Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do premieňania veľkých župných zariadení sociálnych služieb na menšie komunitné. V rámci tohto procesu vzniklo integračné centrum v Modre, ktoré je súčasťou Centra sociálnych služieb Merema (CSS Merema). Podporiť má klientov na ich ceste k väčšej samostatnosti a sebarealizácii.

MEREMA je prvé naše zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie a transformácie. Preto som hrdý na to, že sme otvorili prvé integračné centrum v pôsobnosti BSK s kapacitou 15 miestDoteraz sme takéto centrum, ako druh sociálnej služby, nemali. Verím, že to odštartuje novú cestu a budú aj ďalšie. Klientom sme darovali profesionálnu sušičku bylín, ovocia a zeleniny. Verím, že urobí radosť a budú ju pravidelne využívať pri práci a nadväzovaní nových sociálnych kontaktov a kamarátstiev,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

V integračnom centre sa bude poskytovať sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a zároveň vytvorí podmienky na rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení a pre záujmovú činnosť. Ambíciou CSS Merema je poskytovať aj arteterapiu, biblioterapiu, muzikoterapiu. Súčasťou priestorov je presklená miestnosť – oranžéria, ktorá sa bude využívať na fytoterapiu, rozmnožovanie rastlín, prácu s bylinami či na prípravu na povolanie pomocného záhradníka.  V rámci záujmovej činnosti sa budú môcť klienti učiť a zdokonaľovať v drôtikovaní, práci na hrnčiarskom kruhu, ale aj v čajovni.  Priestory môžu slúžiť aj ako minigaléria pre výstavy obrazov maľovaných klientmi, fotografií,  vernisáže, pracovné porady či literárne a hudobné večery.

Dochádzaním do integračného centra za dennými aktivitami získajú klienti nielen  nové pracovné zručnosti a skúsenosti, ale sa aj naplnia a zavŕšia princípy deinštitucionalizácie  a transformácie CSS MEREMA. Integračné centrum budú však môcť  využívať nielen klienti CSS Merema, ale aj ostatných župných zariadení sociálnych služieb. Rovnako sem môže prísť verejnosť, ako aj všetci tí, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

V budúcnosti plánuje BSK Intergračné centrum rozšíriť o ďalšie miesta, ako aj druhy pracovných činností.

Foto: Monika Kováčová