Bratislavská župa plánuje tento rok komplexne opraviť takmer 55 kilometrov ciest

4265
Ilustračný obrázok - Rekonštrukcie ciest (Hrubý Šúr) Foto: Jana Šantavá
Ilustračný obrázok - Rekonštrukcie ciest (Hrubý Šúr) Foto: Jana Šantavá

Pre rok 2023 má Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v investičnom pláne rekonštrukcií ciest a mostov zahrnutých 23 úsekov ciest II. a III. triedy a šesť mostov. Celková hodnota dosiahne 23 miliónov eur.

„Pokračujeme v komplexných rekonštrukciách regionálnych ciest, ktoré pre vodičov prinesú vyšší komfort aj bezpečnosť. Umožňuje nám to jednak priaznivé klimatické obdobie, ako aj moderné technológie. Pri rekonštrukciách využívame recykláciu, vďaka čomu šetríme prírodu, dopravu materiálu aj náklady,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Jednou z technológií je recyklácia za studena na mieste, ktorú bude samosprávny kraj realizovať na 17 úsekoch a takto opraví takmer 44 km. Ido o nízkoodpadovú technológiu, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné revitalizovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Ide najmä o výskyt sieťových trhlín, rozpad vozovky či plošné deformácie, a to najmä v stopách vozidiel alebo na okraji. Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm, z toho 20 cm tvorí zrecyklovaná vrstva a 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy. V maximálnej miere sa využívajú jestvujúce materiály. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc. Pri tejto technológii je nevyhnutná aj tzv. technologická prestávka, počas ktorej môžu mať vodiči 7 dní pocit, že sa na ceste nič nedeje. Počas tejto fázy prebieha proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov.

Ďalšou využívanou technológiou je recyklácia za horúca na mieste. Realizovať sa bude na úsekoch Pezinská Baba – Pernek a Pezinok – Pezinská Baba v celkovej dĺžke 7,4 km. Táto metóda umožňuje rýchle a lacné ekologické opravy úsekov v extraviláne, súbežnú realizáciu dvoch vrstiev vozovky a opätovné využitie materiálov z vozovky do nespevnených krajníc. Takto zrekonštruované cesty majú dlhšiu trvácnosť, vyššiu rovinnosť povrchu a komfort prejazdu vozovkou. Pri tejto metóde sa najskôr odfrézujú poškodené vrstvy vozovky v hrúbke 0 – 3 cm. Následne sa realizuje recyklácia pôvodnej asfaltobetónovej vozovky s pridaním potrebnej frakcie kameniva a asfaltového spojiva v hrúbke 5 cm, ktorá tvorí novú ložnú vrstvu vozovky a súbežne prebieha pokládka novej obrusnej asfaltobetónovej vrstvy vozovky z modifikovaných (trvácnejších) asfaltov v hrúbke 3 cm.

Okrem spomínaných technológií plánuje župa aj revitalizáciu vozoviek v úsekoch Malacky, Vinosady a Lozorno v celkovej dĺžke 3,6 km. Pozostávať bude z odfrézovania poškodených a nevyhovujúcich vrstiev vozovky s realizáciou nových vrstiev vystužených geosyntetikom.

Správa ciest BSK má tento rok v pláne aj opravu šiestich mostov. Sústredí sa na celkové predĺženie životnosti, zvýšenie únosnosti a minimálny dopad v obmedzení dopravy. Postupne budú župní cestári vykonávať aj diagnostiku na 9 vybraných mostných objektoch vykazujúcich porušenia. Cieľom je zistiť skutkový stav, ktorý bude slúžiť ako podklad pre projektové dokumentácie na samotné opravy a rekonštrukcie uvedených mostov. Cielená diagnostika umožňuje lokalizovať konkrétne príčiny porúch. Následne je možné projekčne zrealizovať optimálny návrh sanácie s cieľom minimálnych nákladov a dosiahnutím požadovaných parametrov.

Plán rekonštrukcie regionálnych ciest v roku 2023

Recyklácia za studena na mieste:
• Pernek – Kuchyňa
• Kuchyňa – Rohožník
• Blatné – Šenkvice
• Modra – Šenkvice
• Viničné – Slovenský Grob
• Šenkvice – Pezinok
• Doľany – Štefanová
• Budmerice – Štefanová
• Budmerice – Báhoň
• Dunajská Lužná – Studené
• Malý Madarás – hranica krajov BSK/TSK
• Studené – Tomášov
• Dunajská Lužná – Miloslavov
• Dunajská Lužná – Alžbetin Dvor
• Chorvátsky Grob – Slovenský Grob
• Kráľová pri Senci – Hrubá Borša
• Plavecký Mikuláš – hranica BSK/TSK

Recyklácia za horúca na mieste:
• Pezinská Baba – Pernek
• Pezinok – Pezinská Baba

Revitalizácia vozoviek:
• Malacky
• Vinosady
• Lozorno

Oprava mostných objektov:
• Most nad diaľnicou D2 – v obci Závod
• Nadjazd nad D2 za obcou Veľké Leváre
• Most cez potok za Pernekom
• Most nad diaľnicou D1 – Chorvátsky Grob – Bernolákovo
• Most cez potok v Misiarskej doline – Baba
• Most cez potok Malina – Jakubov

Diagnostika mostných objektov:
• Most cez závlahový kanál – Tomášov – Studené
• Most cez horský potok – Pernek
• Most cez potok Čierna Voda
• Most cez Vištucký potok
• Most cez horský potok Pernek
• Most cez potok v obci Kuchyňa
• Most cez Stupavský potok pred Borinkou
• Most cez potok Stumbach pred Lábom
• Most cez Šurský kanál – Čierny Voda – Vajnory