Bratislavská župa pripravuje pokračovanie Malokarpatského obchvatu

6000
Obchvat Malokarpatska, prvá etapa

Upokojenie dopravy v mestách a obciach, menej kolón, ako aj priaznivejšie životné prostredie. To všetko má priniesť výstavba obchvatu obcí regiónu Malokarpatska. Prvú etapu odovzdal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) motoristom v októbri minulého roka. V príprave sú už ďalšie etapy, a to konkrétne obchvat Svätého Jura, Pezinka, Viničného, Modry a Dubovej. Samosprávny kraj už spustil proces posudzovania stavby na životné prostredie (EIA).

„Cesta II/502, ktorá vedie cez Svätý Jur, Pezinok a Modru, patrí dlhodobo k najvyťaženejším regionálnym cestám v kraji aj v rámci Slovenskej republiky. Denná intenzita dosahuje až 25 000 áut, čo má negatívny dopad na kvalitu života obyvateľov miest a obcí, ako aj na ich ďalší rozvoj v dôsledku vysokej produkcie emisií, prachu a hluku. Preto sme v spolupráci s primátormi a starostami pripravili trasovanie obchvatu Malokarpatska, ktorý presmeruje tranzitnú dopravu mimo intravilánov obcí,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK.

Predseda BSK Juraj Droba

Cesta II/502 prepája významné regionálne centrá a sídelné celky pozdĺž podhorského pásu. Je spojnicou hospodársko-rekreačnej oblasti západného Slovenska na východnom úpätí Malých Karpát s Bratislavou. Začína sa napojením na cestu II/572 v križovatke Račianske mýto v Bratislave, prechádza cez Svätý Jur, Pezinok, Modru, Kráľovú, Častú a končí napojením sa na cestu II/499 vo Vrbovom. Cesta II/503 je jediná tangenciálna komunikácia naprieč celým krajom, ktorá prekračuje horský masív Malých Karpát. Cesta II/502 je vybudovaná ako štvorprúdová v úseku medzi Bratislavou a miestnou časťou Grinava v Pezinku.

„Súčasný stav možno klasifikovať ako výrazne neuspokojivý, pričom obzvlášť neuspokojivý je cestný prieťah intravilánom miest Svätý Jur, Pezinok a Modra,“ konkretizuje Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK. Dôvodov je viacero. Cesta má nepriaznivé smerové a výškové pomery, na trase sa nachádzajú bodové závady, ako sú napríklad zúžené profily. Problematická je aj priama obsluha priľahlých objektov, či veľký počet priechodov pre peších v intraviláne miest Svätý Jur a Pezinok. „Tie výrazne znižujú kapacitu a tak často vznikajú kongescie, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť dopravy a komfort jazdy. Zároveň vysoký počet automobilov v intraviláne znižuje bezpečnosť chodcov a cyklistov. Veľkým problémom je aj tranzitná doprava. Ťažké kamióny jazdia priamo cez pamiatkovú zónu Svätého Jura a centra Modry, pričom neexistuje žiadna použiteľná alternatíva.“

Účelom štúdie, ktorú župa predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA), je technicky, dopravne, ekonomicky a environmentálne vyhodnotiť varianty a vybrať najvhodnejšie riešenie úsekov na ceste II/502, a to konkrétne Pezinok (obchvat), Pezinok – Modra a preložka cesty II/503 Viničné (obchvat).

Cieľom projektu je zabezpečiť rýchle a bezpečné dopravné prepojenie Bratislavy s mestami Pezinok a Modra, ako aj do rekreačnej oblasti západného Slovenska na východnom úpätí Malých Karpát, odkloniť tranzitnú dopravu mimo intravilány miest a obcí, čím dôjde odľahčeniu existujúcej cesty II/502, k zlepšeniu životného prostredia a k zmierneniu negatívnych dopadov z automobilovej dopravy na obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti cesty II/502.

Video si môžete pozrieť tu:

Dokumentácia na stiahnutie (enviroportál):

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchvat-malokarpatskeho-regionu-ii-502-pezinok-modra-obchvat-ii-503-vi

Súbory na stiahnutie:


Obchvat Malokarpatska (prvá etapa, diaľničná križovatka Triblavina – Chorvátsky Grob)