Bratislavská župa spustila unikátny mapový portál

4338

Územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov. To všetko je možné nájsť na novom mapovom portáli Bratislavskej župy – mapy.bratislavskykraj.sk.

„Ak sa chce obyvateľ kraja dostať na webe k dôležitým informáciám, neraz ich nachádza roztrieštené na rôznych miestach. Našou ambíciou je dostať dáta takpovediac pod jednu strechu. Pre obyvateľov kraja sme preto spustili nový mapový portál, kde je možné nájsť na jednom mieste územný plán, župné zariadenia, envirohub, akčný plán na ochranu lesov, ale aj cyklotrasy či tipy na výlety. Využili sme na to existujúci župný portál www.BratislavskyKraj.sk, ktorý je obľúbeným informačným zdrojom pre obyvateľov kraja a od svojho spustenia na jar tohto roku dosiahol už viac ako tri milióny vzhliadnutí,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Pre obyvateľov nášho kraja sú k dispozícií interaktívne výkresy úplného znenia Územného plánu kraja a Mapa zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy. Tieto zariadenia je možné na mape jednoducho vyhľadávať a zistiť aktuálne informácie, napríklad opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Pod záložkou Krajina sa nachádza enviroHUB BSK, ktorý okrem poskytovania informácii v oblasti environmentálného vzdelávania a osvety, umožňuje zapojeným organizáciám pomocou formulára pridávať projekty a udalosti v oblasti environmentálnej výchovy. Ďalej môžu návštevníci nahliadnuť do priestorovej štruktúry lesov na území BSK, ktorá bola spracovaná v dokumente Akčný plán na presadzovanie lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov.

Témy CyklistikaCestovný ruch rozprávajú príbehy pomocou máp z dielne Slovenského domu Centrope „Cykloruristika pri Dunaji“ a „Splav Malého Dunaja“.  Rozprávanie príbehu pomocou máp je zábavné, podmanivé a lepšie nám pomáha spoznať rozmanitý región a jeho pozoruhodnosti vrátane turistických alebo cyklistických trás.

Pod záložkou Zdravie je zverejnená webová mapa, ktorá umožňuje vyhľadať a zobraziť lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, zariadenia ambulantnej pohotovosti a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na území Bratislavského samosprávneho kraja.

„Výhodou nového mapového portálu BSK je jeho intuitívne ovládanie. Je vytvorený na platforme ArcGIS, ktorá umožňuje zdieľanie webových máp, aplikácií, súborov a tiež poskytuje zainteresovaným stranám možnosť prispievať vlastným obsahom k jeho napĺňaniu,“ vysvetľuje Mária Rajecká, riaditeľka odboru územného plánu, GIS a životného prostredia BSK.

Mapový portál bude neustále inovovaný, aby prinášal novšie a dostupné informácie pre obyvateľov kraja. Mapový portál je k dispozícii na internetovej adrese mapy.bratislavskykraj.sk.