Bratislavský kraj má v SR najnižší podiel domov a najvyšší podiel bytov

665

Napriek najdynamickejšej výstavbe domov v rámci Slovenska ostáva Bratislavský kraj aj po Sčítaní, obyvateľov, domov a bytov 2021 krajom s najnižším počtom domov. Naopak, podiel bytov je v Bratislavskom kraji najvyšší z celej SR. Vyplýva to štatistík, spodrobňujúcich zistenia cenzu na úrovni jednotlivých krajov.

V období od predchádzajúceho sčítania v roku 2011 zaznamenal Bratislavský kraj intenzívnu výstavbu domov, v medzicenzálnom období ich pribudlo 37.661, čo predstavuje nárast o takmer 46 percent. „I napriek tomu je počet 119.950 domov v porovnaní s ostatnými krajmi najnižší, tvorí 9,7 percenta z celkového počtu domov v SR,“ priblížila hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

Najviac domov v kraji, takmer tretinu, evidovali v okrese Senec. Naopak, najmenej domov bolo v okrese Bratislava I a Bratislava V (po 4 percentá). Počtom bytov (360.854) bratislavský región dominuje, z celoslovenského počtu tvorí 16 percent. V priebehu ostatných desiatich rokov vzrástol ich počet o 81.670 (nárast o vyše 29 percent). „V rámci SR je to najvýraznejší medzicenzálny nárast,“ potvrdila Stauder.

Najviac bytov v kraji je na území okresu Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice), v sčítaní zaregistrovali 70.767 bytov. Rozlohou aj počtom obyvateľov najmenší okres Bratislava I (Staré Mesto) mal na základe výsledkov SODB 2021 najmenej bytov v Bratislavskom kraji (28.248).

Zdroj: TASR; Foto: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021