BSK: Rekonštrukcia Istropolisu by mala zohľadniť aj budúcu vlakovú stanicu Filiálka

4931

Po tom, ako majiteľ Istropolisu predstavil projekt nového kultúrno-spoločenského centra, bratislavská župa navrhuje v projekte zohľadniť aj budúcu železničnú stanicu Filiálka.

„Zlepšenie nevyhovujúceho stavu dopravnej situácie v regióne je veľkou výzvou pre súčasné vedenie Bratislavskej župy. Dlhodobou ambíciou je budovanie integrovaných prestupných zastávok, siete záchytných parkovísk a predovšetkým realizácie Bratislavského železničného uzla. Do toho patrí aj znovuoživenie doteraz nevyužívanej železničnej stanice Filiálka, ktorá sa nachádza na Trnavskom mýte v tesnej blízkosti Istropolisu,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Podľa župana je akcelerácia rozvoja koľajovej dopravy a zahustenia železničných zastávok v regióne nevyhnutnosťou pre udržateľnosť mobility. „V tejto súvislosti považujem za mimoriadne dôležité realizovať prestavbu Istropolisu a priľahlého verejného priestoru v kontexte možnej budúcej výstavby železničnej stanice Filiálka, a to vo variantných riešeniach,“ doplnil Droba, ktorý týmto apeluje na investora a potrebu komplexného riešenia tohto priestoru.

Stanica Filiálka by mala byť podľa župana s projektom nového Istropolisu prepojená. Obyvatelia by tak mohli z vlaku vystúpiť priamo na jednom z najrušnejších komunikačných uzlov v Bratislave – na Trnavskom mýte. Išlo by o unikátne prepojenie regionálnej vlakovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy. Bratislavská župa výhľadovo počíta aj s koľajovým spojením Trnavského mýta a autobusovej stanice Nivy ako dvoch významných dopravných uzlov.

Budúcnosť mobility vidí Bratislavská župa v potrebe rozširovania koľajovej dopravy ako nosného dopravného systému. „Výhody vlakovej dopravy v regióne nemožno spochybňovať. Ekologický a ekonomický aspekt je všeobecne známy, a významná je aj úspora času cestujúcich. Vlak totiž nestojí v dopravnej zápche,“ uviedol Droba.

Postoj Bratislavského samosprávneho kraja podporuje aj štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. Táto priniesla päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí. Odporúčaná alternatíva počíta aj s novou bratislavskou stanicou Filiálka. Potreba jej realizácie bude narastať predovšetkým v kontexte nárastu hustoty obyvateľstva v oblasti Nového Mesta a očakávaných zmien v mobilite obyvateľov.

Železničná stanica Filiálka dnes. Osobná doprava na nej skončila v roku 1985.