BSK zorganizoval druhý ročník podujatia pod názvom Eko-fórum vo Veľkých Levároch

635

Hlavným cieľom podujatia bola podpora výučby environmentálnej výchovy pre študentov stredných škôl a žiakov 2.stupňa základných škôl z okresu Malacky, sprostredkovaním informácií a príkladov dobrej praxe od poskytovateľov environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety ako aj zástupcov organizácií zodpovednosti výrobcov v Bratislavskom kraji.

Témy boli na tomto ročníku veľmi pestré. Rezonovali predovšetkým informácie ohľadom recyklácie, separácie, udržateľnej spotreby a cirkulárnej ekonomiky. Ďalší blok prednášok bol zameraný na témy – Biologická ochrana proti komárom na Záhorí, Opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy,  ako vracajú do prírody zvieratá v záchrannej stanici v Borinke, akým smerom sa má uberať klimatické vzdelávanie, cyklodoprava ako alternatívny spôsob dopravy, alebo najnovšie plány novootvoreného ekocentra v Stupave.

Študenti sa mohli sami zapojiť aj do praktickej ukážky ako je možné vytriediť z viacvrstvového obalu papier, plast a hliníkovú fóliu pomocou obyčajného miešacieho stroja. Snahou podujatia bolo podnietiť myslenie mladej generácie smerom k redukcii odpadov, triezveho nakupovania a prehĺbeniu vzťahu k živej a neživej prírode, tak aby sami mohli odovzdať štafetu poznatkov doma či v kruhu svojich priateľov.

Nasledujúci ročník by sa mal konať už na jar v roku 2023 tentokrát v okrese Pezinok a po ňom aj v okrese Senec.

V rámci prednášok bola odprezentovaná aj problematika manažmentu záplavovej populácie komárov, ktorá sa realizuje aj z projektu Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020, „Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ (kód projektu v ITMS2014+ je 305021AXQ8).

Viac informácií na tému environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta v Bratislavskom kraji vám rád podá regionálny koordinátor pre EVVO na rudolf.bridzik@region-bsk.sk.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014-2020.