Bude ako nebolo: Navštívte charitatívnu výstavu venovanú pomoci vdovám a vdovcom

956

Ide o charitatívnu výstavu s názvom BUDE AKO NEBOLO, kde sa zúčastnilo 46 výtvarníkov. Hlavným symbolom výstavy je drevené koliesko, ktoré v tomto projekte zohralo úlohu netradičného “plátna” pre umelcov ako symbol, ktorý sprevádza aktivity OZ Súčasť života a je jeho hlavným signifikantným motívom. Výstava bude prístupná od 6. do 29. septembra 2021 a bude ukončená dražbou vystavených diel.

Všetci zúčastnení výtvarníci sa vzdali nároku na honorár a celý výťažok z predaja bude venovaný OZ Súčasť života a OZ Kolobeh života. Už desať rokov sa venujú pomoci vdovám/vdovcom, ambasádorka projektu Majka Demitrová.

Vystavujúci výtvarníci: Katarína Alexyová – Fígerová, Jana Benkovská, Miroslav Bezák, Vít Bojňanský, Martin Borodáč, Igi Brezo, Jana Brisudová, Andrej Csillag, Jana Černá – Korkošová, Ladislav Černý, Juraj Čutek, Pavol Dubina, Peter Decheť, Roman Ďurček, Martin Dzurek, Ivana Filkorová, Andrej Frič, Edita Harčová, Martin Iman, Noro Kelecsényi, Stanislav Kiča, Noémi Kolčáková Szakállová, Marián Komáček, Lívia Kožúšková, Iveta Lederer, Milan Lukáč, Soňa Michaláková, Igor Mosný, Ondrej 4., Juraj Oravec, Beata Palšovičová, Ivan Pavle, Vladimír Petrík, Štefan Polák, Eva Ploczeková, Barbara Prešinská, Andrea Príbytná Klimo, Pavel Siman, Martin Šafárik, Michal Šuda, Ján Ťapák, Kateřina Tesařová, Ján Vajsábel, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková, Milina Zimková.

TU si môžete diela pozrieť.

Zdroj: ts