BVS preventívne obmedzuje fungovanie kontaktných centier. Služby bude poskytovať elektronicky

1848

Bratislavská vodárenská spoločnosť od zajtra obmedzí fungovanie svojich zákazníckych centier v celom regióne. Preventívne tak reagujeme na šírenie koronavírusu na Slovensku. Cieľom tohto opatrenia je chrániť našich zamestnancov aj klientov. Služby, ktoré doteraz bolo možné vybaviť aj osobne na kontaktných centrách budeme od zajtra 11. marca do 20. marca naďalej vybavovať na základe písomne resp. elektronicky doručených žiadostí.

Našim hlavným cieľom je správať sa v tejto situácii zodpovedne k našim zamestnancom aj zákazníkom a preto sme preventívne prijali viaceré opatrenia. Klientom sa vopred ospravedlňujeme za komplikácie, ktoré im to môže spôsobiť, ale robíme všetko preto, aby bol dopad na naše služby minimálny a všetky služby sme poskytovali v štandardnom rozsahu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Všetkým zákazníkom počas tohto obdobia odporúčame smerovať svoje otázky a žiadosti na adresu sluzby@bvsas.sk. Na webovom sídle BVS sú k dispozícii editovateľné formuláre (http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých žiadostiach potrebné vyplniť. V prípade, ak by si nevedeli naši zákazníci s nejakým problémom rady, odporúčame im obrátiť sa na call centrum BVS. Takisto našim klientom odporúčame, aby spolu so žiadosťou alebo emailom poslali na seba aj telefonický kontakt, aby ich mohli naši pracovníci v prípade potreby spätne kontaktovať.

Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné na BVS posielať poštou na adresu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava. V prípade ak majú zákazníci záujem o informatívne zákresy sietí v prevádzke BVS, tie im poskytneme elektronicky. Žiadosť je potrebné smerovať emailom na sluzby@bvsas.sk a pre identifikáciu uviesť katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt. V prípade ak sa jedná o väčší rozsah územia, je potrebné doručiť žiadosť v písomnej forme poštou.

Zdroj: BVS