Čakáreň je otvorená už aj pre deti od 12 rokov

1160

Ministerstvo zdravotníctva znižuje vekovú hranicu po tom, ako Európska lieková agentúra odporúčila očkovanie touto vakcínou aj pre mladšie deti na základe výsledkov klinického skúšania.

Registrovať sa na očkovanie môžu už aj deti vo veku 12 – 15 rokov, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech TU.

Hoci má 90 až 95 percent detí mierny alebo bezpríznakový priebeh, deti môžu predstavovať zdroj infekcie pre iných. Navyše bol u detí opísaný závažný život ohrozujúci zápalový stav ako následok Covidu-19.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv o výsledkoch klinického skúšania:

Do klinickej štúdie bolo zapojených viac ako 2 000 dospievajúcich vo veku 12 až 15 rokov. Klinické skúšanie bolo kontrolované placebom, to znamená, že polovica dospievajúcich dostala vakcínu a polovica placebo. V skupine zaočkovanej vakcínou sa nevyskytol žiaden prípad nákazy, v skupine s placebom sa vyskytlo 16 prípadov. Toto klinické skúšanie ukazuje až stopercentnú účinnosť vakcíny, avšak skutočná účinnosť sa odhaduje na 75-100 %. Zaočkovanej skupine sa merala aj hladina protilátok, ktorá bola veľmi podobná ako v skupine očkovaných vo veku 16-25 rokov.

V klinickom skúšaní boli pozorované bežné krátkodobé nežiaduce účinky ako bolesť v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, triaška a horúčka. Zriedkavé nežiaduce účinky nie je možné v takomto klinickom skúšaní detegovať, keďže tie sa objavujú vo frekvencii 1:10 000.

EMA v súvislosti s vakcínou Comirnaty skúma veľmi zriedkavé prípady myokartitídy (zápalu srdcového svalu), ktoré sa objavili najmä u ľudí mladších ako 30 rokov. Súvis medzi týmito prípadmi a očkovaním zatiaľ nebol stanovený, EMA však prípady dôkladne monitoruje.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR