Centrum sociálnych služieb Sibírka bolo koordinátorom projektu „Cesta k nezávislému životu“

986

„The path to the indipendend life“ je názov projektu Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni.

Koordinátorom projektu bolo Centrum sociálnych služieb Sibírka. Jeho cieľom bolo zvýšenie odbornosti a zručností zamestnancov v oblasti alternatívnych spôsobov celoživotného vzdelávania dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Partnermi boli organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí, mládeži a dospelých so zdravotným znevýhodnením, konkrétne  CERCINA – Portugalsko, MALI DOM – Chorvátsko, L.C.EDUCATIONAL LTD – Cyprus, E.E.E.E.K Serron – Grécko.

„Vzdelávacie mobility sme realizovali v každej zo zúčastnených krajín, kde sme si vymieňali praktickou formou skúsenosti v oblasti alternatívnych metód vzdelávania – arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie, fyzioterapie, alternatívnych športov a bazálnej stimulácie. Zároveň sme mohli spoznať systém práce a vzdelávania ľudí so zdravotným znevýhodnením v jednotlivých krajinách a inšpirovať sa, ako môžeme skvalitniť nami poskytované sociálne služby,“ dodáva riaditeľka centra Martina Betinová.