Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú výrazne zvyšovať

698

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú výrazne rásť. Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov je nevyhnutnou reakciou výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby. Informovala o tom Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.

Spracovatelia mäsa zvyšovaním cien podľa nej reagujú na skokový nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde sa zaznamenal nárast ceny z hodnoty 1,20 eura/kg v 6. týždni na hodnotu 1,75 eura/kg v 10. týždni, čo predstavuje historicky najvyšší nárast ceny o 45,83 % počas štyroch týždňov.

Podčiarkla, že zároveň ďalším nepriaznivým vplyvom, ktorý má priamy dosah na odberateľské ceny mäsa a mäsových výrobkov, sú aj neúmerne sa zvyšujúce ceny energií a pohonných látok.

„Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny, energií a pohonných látok sú spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do ich odbytových cien. Očakávame preto, že zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov sa u výrobcov prejaví už v druhej polovici marca, a to približne na úrovni 25 až 30 %. Pritom predpokladáme, že zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné,“ uviedla Forrai.

SZSM je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou.

Zdroj: TASR