Červený nos prináša radosť a smiech tým, ktorí ho potrebujú

978
Červený nos prináša radosť a smiech tým, ktorí ho potrebujú
Červený nos prináša radosť a smiech tým, ktorí ho potrebujú, Foto: Jana Šantavá

„Pred dvomi rokmi vrcholila pandémia a vtedy sa začala krásna spolupráca Bratislavskej župy s klaunmi z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Tak, ako prinášajú smiech do nemocníc, zlepšovali náladu aj v našom veľkokapacitnom očkovacom centre v Národnom futbalovom štadióne. Aj vďaka tomu dokázali vyčariť úsmev na tvárach tisícok ľudí,“ ocenil prácu občianskeho združenia Juraj Droba, predseda BSK.

Červený nos prináša radosť a smiech tým, ktorí ho potrebujú, Foto: Monika Kováčová

Červený nos prostredníctvom klaunského umenia prináša radosť a smiech tým, ktorí ho potrebujú. Ich práca je nenahraditeľná pre deti, rodičov, ale aj dospelých pacientov. Lekári pozorujú reálne výsledky na pacientoch, ktorým sa klauni venujú. Dokonca anesteziológovia potvrdzujú, že dieťaťu, ktoré prichádza na operačnú sálu v dobrej nálade, stačí podať oveľa menšie množstvo anestézie.

„Nie je to len o humore, väčšina klaunov a klauniek, ktorí pracujú pod hlavičkou o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, sú profesionálni umelci a umelkyne s dramatickým vzdelaním. Musia absolvovať množstvo národných a medzinárodných školení a workshopov v umeleckej a medicínskej oblasti.“ Upresnil Pavel Mihaľák umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Pavel Mihaľák umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Foto: Jana Šantavá

Poslanie Clowndoctors

  • podporiť psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu,
  • deti v nemocnici odpútať od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia,
  • rozhýbať pamäť seniorom a priniesť im potešenie a hlboký emotívny zážitok, ktorý im dodá chuť k citovým prejavom ako aj k väčšej duševnej a fyzickej aktivite,
  • podporiť fantáziu, kreativitu, nadanie, komunikáciu a radosť zo života u detských pacientov, seniorov a ľudí, ktorí to potrebujú.