Cesta medzi Pernekom a Rohožníkom prechádza komplexnou rekonštrukciou. Potrvá do konca apríla

1179
Rekonštrukcia cesty Pernek - Rohožník

Správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začal po zimnej stavebnej uzávere opäť s opravou cesty II/501 Pernek – Rohožník a to technológiou recyklácie za studena. V danom úseku je doprava striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu.

„Pri rekonštrukciách sa sústreďujeme na kvalitu, nie kvantitu. Komplexne opravujeme súvislé úseky tak, aby cesta mala dlhšiu životnosť. Aj tento úsek komunikácie sme vybrali práve z dôvodu rozsiahleho poškodenia vozovky, ako napríklad odtrhnutých krajníc, lokálneho poklesu vozovky, pozdĺžnych a priečnych trhlín. Zvolili sme technológiu recyklácie za studena na mieste, ktorá je nízkoodpadová a ekologickejšia,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Ide o dva úseky komunikácie, ktoré sa robia v súbehu – cestu II/501 medzi Pernekom a Kuchyňou a cestu II/501 medzi Kuchyňou a Rohožníkom. Celkovo ide o asi 9,6 km cesty opravovanej v polovičnom profile na viacero etáp v celkovej hodnote takmer 4,4 milióna eur. Práce sa budú realizovať do 30. 4. 2023.

Technológia pomocou recyklácie za studena na mieste je založená na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné revitalizovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm, z toho 20 cm tvorí zrecyklovaná vrstva a 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc. Pri tejto technológii je nevyhnutná aj tzv. technologická prestávka, počas ktorej môžu mať vodiči 7 dní pocit, že sa na ceste nič nedeje. Počas tejto fázy prebieha proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov.

Foto: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja