Cesta Rohožník – Malacky v poslednej fáze

1630

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, obce Rohožník, obce Vojenský obvod Záhorie a Regionálnych ciest Bratislava sa v pondelok zúčastnili kontrolného dňa stavby „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“. Dôvodom bolo ukončenie prác na cementom stmelenej vrstve a na asfaltovej vrstve, ktoré tvoria podklad pre novú cemento-betónovú dosku. Táto cesta sa tak po rekonštrukcii stane vôbec prvou regionálnou cestou s takýmto povrchom na Slovensku.

„Práce bežia v plnom prúde a podľa plánu. Čiže sa blížime na koniec realizácie tejto rekonštrukcie. Jej výsledkom bude nielen nová, ale aj rozšírená cesta zo 6 na 9,5m. Zároveň bude prekategorizovaná na cestu II. triedy. Pôjde o kvalitnú, kapacitne vyhovujúcu cestu, ktorá prispeje k plynulej a bezpečnej doprave. Je to dôležitá spojnica na Záhorí, preto je pre nás táto rekonštrukcia jednou z priorít,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Práce na vrchnej cemento-betonóvej doske, ktorá je poslednou vrstvou, sa začali 16. mája 2019. Tá je ukladaná v smere od Rohožníka do Malaciek. Zároveň boli ukončené práce na všetkých preložkách inžinierskych sietí v rámci stavby, najmä preložka vysokotlakého plynovodu. Cesta Rohožník-Malacky je uzavretá od 1.9.2018 v celej dĺžke. Obchádzková trasa vedie cez Malacky – Pernek – Kuchyňu a Rohožník. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 aj s hlavným mestom. Bez stavebných úprav a rekonštrukcie slúžila cesta od 70-tych rokov. Stav cesty, vrátane šírky a pevnosti krajníc nezodpovedal súčasnému stavu nárastu automobilovej dopravy, najmä ťažkej nákladnej dopravy. Cesta je  zároveň strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre výrobné závody, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v regióne.

Projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“ je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v celkovej sume 6 669 749,04 eur.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu