Chátrajúca budova na Šaldovej vo Vajnoroch prejde obnovou

932

Začiatkom 90-tich rokov bola škôlka na Šaldovej ulici vo Vajnoroch zrušená a vlastníctvo prešlo postupne pod Ministerstvo vnútra SR. V budove v čase sídlila okrem iných aj mestská polícia, knižnica, či keramická dielna. Dnes jej priestory využívajú skauti, divadelníci, či charita.

Vzhľadom k tomu, že budova nebola vo vlastníctve Vajnor, mestská časť nemohla do budovy ani investovať, a tá postupne chátrala až do súčasného stavu. V minulosti boli viaceré pokusy získať budovu späť do vlastníctva Vajnor, no všetky boli zatiaľ neúspešné.

„Od začiatku volebného obdobia sme začali so zástupcami Ministerstva vnútra SR rokovať o našom zámere budovu získať. Teším sa, že dnes môžem povedať, že sme možno už len kúsok k úspechu. Podarilo sa nám dohodnúť na podmienkach jej odkúpenia. Na najbližšom zastupiteľstve predložím poslancom materiál a pokiaľ nájde ich podporu, budova sa bude môcť vrátiť Vajnorom. Dostane tak možnosť, aby sme jej dezolátny stav premenili na nové kultúrno vzdelávacie miesto a slúžila všetkým Vajnorákom,“ priblížil starosta Vajnor Michal Vlček na sociálnej sieti.

Zdroj: Michal Vlček-starosta Vajnor