Čipové karty a SeniorPasy vydané Slovak Lines je potrebné prepísať do konca marca

2675

K prepísaniu karty prichádza prvým priložením k čítačke predajného zariadenia nového dopravcu. Mnohí cestujúci však doteraz svoju kartu prepísanú nemajú. Pre ďalšie využívanie karty Slovak Lines na cestovanie je potrebné, aby kartu priložili k čítačke najneskôr do 31. 3. 2022.

V súvislosti so zmenou regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji bolo avizované, že čipové karty vydané dopravcom Slovak Lines zostávajú v platnosti a cestujúci si budú môcť naďalej bez obmedzení dobíjať kredity a kupovať PCL u nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions. Pre vykonanie všetkých ostatných úkonov celkom postačí priloženie karty pri nástupe do regionálneho autobusu. Tí cestujúci, ktorí prímestské autobusy využívajú pravidelne, kupujú si lístky priložením karty alebo priložením karty preukazujú, že majú zakúpený PCL (električenku), kartu už prepísanú majú.

Prepísanie kariet sa týka všetkých držiteľov, teda aj tých, ktorí majú na karte zapísaný SeniorPas.

Kto nemá prepísanú kartu

Veľká skupina cestujúcich po zmene dopravcu nemala príležitosť priložiť kartu v autobusoch ARRIVA Mobility Solutions. Dôvodom bolo obmedzené cestovanie v regionálnej doprave na konci roka a tiež dvojmesačná bezplatná doprava, kedy sa karty neprikladali. Ďalšou skupinou sú cestujúci, ktorí vlastnia kartu Slovak Lines, ale necestujú prímestskými autobusmi, kartu využívajú na cestovanie v bratislavskej MHD alebo v regionálnych vlakoch.

Postup pre prepísanie karty

Zo Slovak Lines na dopravcu ARRIVA Mobility Solutions sa čipové karty prepisujú automaticky. Stačí ich priložiť k čítačke (označovač, palubný počítač) v regionálnom autobuse. Kúpa lístka nie je pri tomto úkone potrebná. Ak niekomu nevyhovuje priloženie čipovej karty v autobuse, môže požiadať o prepísanie karty v pokladniach na bratislavskej autobusovej stanici NIVY.

Neprepísaná karta stratí platnosť

Cestujúci, ktorí zatiaľ kartu prepísanú nemajú, ale naďalej ju plánujú využívať v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, hoci len na cestovanie v bratislavskej MHD alebo v regionálnych vlakoch, by si mali kartu k zariadeniu priložiť čím skôr, najneskôr však do 31. marca 2022.

Vzhľadom na veľký počet neprepísaných SeniorPasov a kariet s platným PCL sa Bratislavská integrovaná doprava rozhodla od 01. 04. 2022 uplatniť:

  • Karty s platným PCL budú akceptované do konca jeho platnosti.
  • Nebude možná kúpa nového PCL.
  • Nebude možná kúpa z elektronickej peňaženky. (dobíjanie kreditu nie je možné už od 15.11.2021)
  • SeniorPas sa po konci jeho platnosti už na karte Slovak Lines nebude automaticky generovať.

Zdroj: IDS BK