Čo bude s petržalskou električkou? Príde mesto o peniaze z EÚ?

1205

S výstavbou sa asi tak skoro nezačne. Počas uplynulých 9 mesiacov sa príprava električky, ktorá má pretnúť najväčšie sídlisko na Slovensku pohla len minimálne. Má byť hotová do konca roka 2023, no projekt zatiaľ nemá vydané ani stavebné povolenie.

Momentálne je vydané len územné rozhodnutie a Bratislavský magistrát očakáva, že stavebné povolenie bude vydané v najbližších mesiacoch. To však neznamená automatický začiatok stavby. Ďalší krok bude vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa projektu.

Električková trať má byť dlhá 3,78 kilometra. Územné rozhodnutie pre výstavbu druhej etapy bolo vydané 18. októbra 2018 s tým, že právoplatnosť nadobudlo 17. mája 2019. Mestská časť Petržalka uvádza, že hlavné mesto doručilo neúplnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia 31. júla 2019 a musel ju dopĺňať.

Podľa magistrátu boli spolu podané štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia, pričom Petržalka 22. januára 2020 prerušila konanie s výzvou na doplnenie žiadostí. Všetky potrebné dokumenty boli v marci doplnené a súčasne sa spracovávajú súťažné podklady pre výber zhotoviteľa stavby.

Dodanie všetkých potrebných dokumentov pre vydanie stavebného povolenia trvalo hlavnému mestu sedem mesiacov. Hlavné mesto tvrdí, že od právoplatnosti územného rozhodnutia bolo potrebné vykonať viacero krokov pre podanie žiadosti na povoľovacie procesy. Pracovalo sa na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Po vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bolo potrebné prerokovanie s príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po prerokovaní a pripomienkovaní pripomienok od 36 dotknutých orgánov sa predmetné pripomienky zapracovali do projektovej dokumentácie.

Výstavba druhej etapy petržalskej električky je financovaná z eurofondov. Stavba musí byť hotová do konca roka 2023. V opačnom prípade bude musieť Bratislava zaplatiť výstavbu z iných zdrojov. Predpokladané náklady na realizáciu projektu sa hýbu na úrovni 70 miliónov eur. Bratislava má v pláne s výstavbou začať v rámci aktualizovaného harmonogramu v lete 2021 a neobáva sa, že by termín výstavby nestihla.