Čo sa to deje?: Bratislavské bábkové divadlo privádza do divadla školy z periférií

283
Čo sa to deje?: Bratislavské bábkové divadlo privádza do divadla školy z periférií
Čo sa to deje?: Bratislavské bábkové divadlo privádza do divadla školy z periférií

Projekt hradí školám všetky finančné náklady vrátane vstupného a cestovných nákladov.

Bratislavské bábkové divadlo spustilo v rámci podprogramu Fondu na podporu umenia Umenie pre školy vlastný projekt nazvaný Čo sa to deje? Ten poskytuje prístup k umeniu deťom s obmedzenými možnosťami účasti na kultúrnych podujatiach.

Projekt oslovuje prvý stupeň základných škôl z menej prístupných obcí západného Slovenska a ponúka im príležitosť zúčastniť sa na predstaveniach divadla. Finančné náklady vrátane vstupného a cestovných nákladov pritom hradí projekt.

Projekt sa realizuje od novembra 2023 do decembra 2024. V jeho prvej fáze navštívili Bratislavské bábkové divadlo viac než dve stovky detí z obcí Tureň, Jelka, Hamuliakovo, Trstice a Sekule. Ďalšie školy budú nasledovať v druhej fáze projektu v divadelnej sezóne 2024/2025.

V rámci projektu uvádza divadlo dve inscenácie, ktoré sú zamerané na stimuláciu fantázie a rozvoj tvorivosti detí: hudobno-bábkovú inscenáciu o snení Hugov svet v réžii českého experimentátora Jiřího Adámka Austerlitza a OkololO, odkrývanie pohybov, zvukov a farieb začarovaných v kruhoch v réžii umeleckej šéfky divadla Kataríny Aulitisovej.

Na každé predstavenie navyše nadväzuje špeciálny tematický workshop, zameraný na pasívnu aj aktívnu prácu s divadelným znakom, pohybom a s objektom. V diskusii žiaci videné dielo interpretujú a získavajú stručný úvod do tvorivých postupov v divadle, aby si počas interaktívnych cvičení s bábkohercami prakticky vyskúšali, ako môže neživý predmet ožiť a ako sa prostredníctvom neho dajú vyjadriť rôzne emócie a rozmanité situácie.

Projekt Čo sa to deje? predstavuje ďalší, nový spôsob, ako priblížiť umenie deťom v školách, pre ktoré by návšteva kamenného bábkového divadla bola finančne veľmi náročná. Bratislavské bábkové divadlo si veľmi váži, že tento projekt mohol vďaka Fondu na podporu umenia vzniknúť práve v tejto podobe.