Čo treba spraviť, aby sa vám predĺžila platnosť cestovných lístkov?

1990

Opatrenia v súvislosti so spomalením šírenia nového koronavírusu výrazne zredukovali ponuku cestovania verejnou hromadnou dopravou. Integrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja rozhodol predĺžiť platnosť predplatných cestovných lístkov.

Časti predplatných cestovných lístkov sa predĺži platnosť.  Držiteľom 90-dňových predplatných cestovných lístkov sa ich platnosť predĺži o 30 dní, držiteľom 365-dňových predplatných cestovných lístkov o 60 dní a držiteľom žiackych (základné a stredné školy) 365-dňových predplatných cestovných lístkov sa ich platnosť predĺži o 90 dní. Zmena sa nedotkne držiteľov 7-dňových a 30-dňových predplatných cestovných lístkov.

Platnosť aktuálnych predplatných cestovných lístkov sa nebude predlžovať automaticky. Predlžovanie platnosti sa bude realizovať pridaním dní, podľa uvedeného vzorca, až po zakúpení ďalšieho predplatného cestovného lístka. To znamená, že po uplynutí platnosti si budú musieť takýto cestujúci zakúpiť pred cestou verejnou hromadnou dopravou nový cestovný lístok, či už jednorazový alebo predplatný.

Termín, od ktorého sa pristúpi k predlžovaniu platnosti, by mal byť zverejnený v najbližšom čase.