COVID-19: Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov

843

Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším. Rodičia často nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov následne zvoliť ďalší postup. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom pomôžu.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová radí pri príznakoch ochorenia dieťa otestovať domácim testom a po pozitívnom výsledku kontaktovať pediatra a objednať ho na PCR test. „Pozitívne testované dieťa s príznakmi musí mať pokojový režim, dostatočný príjem tekutín a zdravú stravu,“ uviedla MUDr. Elena Prokopová.

Rodičia nájdu komplexné rady, odporúčania a informácie od detských lekárov na stránke www.pediatridetom.sk. „Na základe manuálu na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa rodič dokáže určiť, či postačuje domáca liečba, či treba kontaktovať lekára na ďalší deň, alebo či si zdravotný stav vyžaduje bezodkladné vyhľadanie urgentnej pomoci,“ uviedla hlavná odborníčka ministerstva.

Príznaky ochorenia sú rozdelené do troch farieb červenej, oranžovej a zelenej zóny. Na základe zaradenia dokáže rodič určiť závažnosť ochorenia a konať. Toto rozdelenie je súčasťou dokumentu „Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19“ zverejnenom na stránke MZ SR https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-ambulancie/.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR