COVP v Ivanke pri Dunaji prináša odborné vzdelanie na úrovni svetových štandardov

869
COVP Ivanka pri Dunaji zabezpečuje vzdelávanie na úrovni svetových štandardov
COVP Ivanka pri Dunaji zabezpečuje vzdelávanie na úrovni svetových štandardov

Bratislavský kraj zrealizoval na Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Projekt sa zameriava na zlepšenie podmienok vzdelávania a prípravy, aby študenti mohli získať praktické skúsenosti podobné tým, ktoré neskôr budú potrebovať v podnikateľskom prostredí.

Stredná odborná škola Ivanka pri Dunaji má dlhú tradíciu a širokú ponuku odborov. Jej vzdelávací program sa snaží poskytnúť študentom všestranné zručnosti a pripraviť ich na budúce povolanie. Projekt Rekonštrukcia a investičná podpora COVP je krokom smerom k lepšej budúcnosti vzdelávania a podpory mladých ľudí, aby mohli žiť v súlade s prírodou a dosiahnuť svoje ciele v kariére.

Projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia objektov odbornej výučby v Ivanke pri Dunaji zohľadňuje potreby poľnohospodárstva a agropodnikania. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť novú technológiu pre výkrm drobnochovu, ktorá bude splňovať súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Taktiež sa plánuje vybaviť odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní.

V rámci projektu bola venovaná pozornosť aj RTG pracoviska, ktoré bude plnohodnotne podporovať odbor veterinárneho zdravotníctva. Agropodnikanie získalo nový impulz prostredníctvom zakúpenia nových poľnohospodárskych strojov a doplnenia zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Schválená výška výdavkov na rekonštrukčné práce je približne 3 mil. eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 0,7 mil. eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5 %.