Cyklovýlet: Vojka aj Divoká voda

6070
Kyselica, budova kompy
Kyselica, budova kompy

Táto cyklotrasa vás prevedie krásnou prírodou cez Rusovce, Vojku, Kyselicu, Šamorín a cez Hamuliakovo sa vrátite späť do Bratislavy. Výlet je zaujímavý tým, že sa každú chvíľku budete kochať pohľadom na vodu.

Dĺžka trasy je asi 74 kilometrov a s prevýšením 345 metrov ju považujeme za ľahšiu, čo sa náročnosti týka, pokojne vezmite celú rodinu. Povrch je asfaltový, a preto sú ideálne cestné, trekové či horské bicykle. Ak si spravíte prestávku, napríklad pri kompe, naplánujte si výlet tak na 4 hodiny. Šťastnú cestu!

Trasa: Bratislava – Čunovo – Vojka – Kyselica – Šamorín – Hamuliakovo – Bratislava

  • Výlet začína pod mostom SNP a smerujeme smerom pod Starý most, a pokračujeme po cyklotrase EuroVelo 6 po dunajskej hrádzi popod most Apollo, Prístavný most.  Hrádza nás pekne vyvedie von z mesta. Na konci Petržalky, tesne pod čističkou odpadových vôd zídeme z hrádze a po asfaltovej komunikácii popri derivačnom kanáli pokračujeme ďalej, až prídeme k hlavnej ceste, kde odbočíme doľava a po lávke prejdeme cez derivačný kanál späť na dunajskú hrádzu. Po nej po chvíľke prídeme k vodnej zdrži Hrušov, cez ktorú prejdeme na druhú stranu. Tu po pravej ruke budeme mať areál vodných športov Čunovo, a kúsok ďalej napravo areál múzea moderného umenia – Danubiana.
  • Od Danubiany náš výlet pokračuje ďalej po dunajskej hrádzi v dotyku Dunaja, naľavo máme vodné dielo Gabčíkovo, napravo za cestou je staré koryto Dunaja, ktoré je zároveň aj hranicou medzi Slovenskom a Maďarskou republikou. Po celý čas máme pekný výhľad na vodné dielo, vtáctvo. Minieme obec Dobrohošť a o chvíľu sme pri Vojke, kde premáva v pravidelných intervaloch kompa cez Dunaj. Na začiatku obce je i Csente čárda, kde sa dá občerstviť.
  • Kompou sa prevezieme na druhý breh Dunaja do Kyselice. Tu sa otočíme doľava a začneme sa vracať do Bratislavy po hrádzi na druhom brehu Dunaja. Opäť je z nej pekný výhľad nielen na vodné dielo, ale aj na druhú stranu na obce neďaleko od hrádze. Po pár kilometroch prídeme k Šamorínu, kde sa dá odbočiť priamo do mesta, či pozrieť neďaleký športový areál X-bionic aquatic sphere, či oddychový park s hotelom – Kormorán v Čilistove.
  • Od Šamorína stále pôjdeme po dunajskej hrádzi i naďalej proti toku Dunaja. Po pár kilometroch prídeme k obci Hamuliakovo, kde sa dá tiež občerstviť, či pozrieť obec. Cez sezónu tu premáva aj cyklokompa pre cyklistov, ktorou sa viete previesť cez vodné dielo k areálu vodných športov v Čunove, kadiaľ sme prechádzali na začiatku výletu. My však budeme pokračovať ďalej priamo po hrádzi smerom do Bratislavy.
  • Z hrádze je pekný výhľad  najmä v tomto úseku, vidieť množstvo vodného vtáctva, pre ktoré tu boli vytvorené ideálne podmienky na hniezdenie. Neskôr po pravej strane budeme míňať CHKO Dunajské luhy, s možným asfaltovým prepojením na obec Rovinka, či Podunajské Biskupice. Na konci hrádze, už opäť v Bratislave, nás privíta bufet Relax, či športový prístav, kde  je možné vidieť rôzne zaujímavé športové či súkromne lode.
  • Od bufetu Relax nás čaká už len záverečná časť výletu, keď popri zimnom prístave pôjdeme opäť na chvíľu na dunajskú hrádzu, po pár kilometroch prejdeme cez Malý Dunaj, a cyklotrasa nás privedie k Prístavnému mostu. Prejdeme po ňom na druhú stranu a zabočíme doprava na dunajskú hrádzu. Vraciame sa k mostu SNP po tej istej trase, ako sme dnešný výlet začínali. Pod mostom SNP, tam, kde sme výlet začínali, tak ho aj ukončíme.

Virtuálnu mapu nájdete tu.  

Bufety na hrádzi
Rusovecké jazero
Hrádza pri Rusovciach
Hrádza, bufet Obrátka
Zdrž Hrušov
Čunovo – Areál vodných športov
Čunovo – Areál vodných športov
Múzeum moderného umenia Danubiana
Hrádza smer Vojka
Vojka, kompa
Vojka, kompa
Čilistov, hrádza
Čilistov, budova kompy
Čilistov, kanál
x-bionic sphere
Šamorín, hrádza popri Dunaji
Hamuljakovo
Zdrž Hrušov
Kanál za Hamuljakovom
Hrádza smer Bratislava
Hrádza smer Bratislava
Hrádza, v pozadí sa stavia Lužný most
Prístav
Zimný prístav
Most cez Malý Dunaj
Dunaj z Prístavného mosta
Virtuálnu mapu nájdete tu.