Ďalších prijímateľov sociálnych služieb presťahujeme do nových zariadení rodinného typu

1284

Do procesu deinštitucionalizácie vstupuje ďalšie zariadenie sociálnych služieb Bratislavského kraja. Nové bývanie skvalitní život 36-tim prijímateľom prevažne s Alzheimerovou chorobou a demenciou.

Na koniec sviatkov som si pripravil jednu skvelú správu. V rámci deinštitucionalizácie sa ideme pustiť do ďalšieho veľkého projektu. Župný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave dostane nové priestory v Záhorskej Bystrici. Presunieme tam do 30 prijímateľov a šiestim budeme poskytovať služby ambulantne. Budú to ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, prioritne s Alzheimerovou chorobou a demenciou. V novom zariadení rodinného typu budú mať viac podnetov, súkromia, činností a radosti zo života. Teším sa o to viac, že napriek obrovskej finančnej náročnosti to nie je prvý ani posledný takýto projekt. Postupne „poľudšťujeme“ a skvalitňujeme sociálne služby v kraji,“ vysvetľuje predseda BSK Juraj Droba.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave má aktuálne kapacitu 166 miest, forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová. Budova Kaštieľa, v ktorej sa sociálna služba poskytuje, je rozsiahly trojpodlažný historický kaštieľ, pre poskytovanie sociálnych služieb je to nevhodná a nevyhovujúca. Nové budovy zvýšia kvalitu života prijímateľom sociálnych služieb, rovnako však aj zamestnancom zariadenia. Zámer vybudovania nových priestorov v Záhorskej Bystrici schválili na poslednom župnom zastupiteľstve poslanci Bratislavského kraja.