Dávajte pozor na požiare v lete!

1020

Konečne prišlo ročné obdobie, ktoré má väčšina z nás najviac v obľube. Leto je obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty, slnečné dlhotrvajúce dni, tropické noci a len málo zrážok, za to intenzívnych. Chodíme na výlety do prírody, na turistiku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne i nemateriálne škody.

Poľnohospodári využívajú na zber plodín a ich spracovanie okrem ľudskej aj technickú silu. Práve stroj býva, podľa hasičov, častou príčinou vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach. Na zvýšené nebezpečenstvo požiaru je potrebné upozorniť aj deti. Počas prázdnin sa pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasienkov a lúk bez dozoru. Častokrát sa ich konanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami môžu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia požiaru dochádza aj k ujme na ich zdraví.

Je dôležité správať sa voči sebe a svojmu okoliu zodpovedne a predchádzať možným nešťastiam.

Zdroj: Modranské zvesti