Delegácia BSK rokovala v Bruseli o prioritách kraja a budúcnosti kohéznej politiky

259

Delegácia poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pod vedením predsedu BSK Juraja Drobu absolvovala 19.6.2018 rokovanie na slovenskom oddelení Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.  Predseda BSK Juraj Droba predstavil Európskej komisii priority BSK pre budúce programové obdobie po roku 2020, ktorými sú investície do dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie a ľudského kapitálu vrátane výskumu a inovácií. Tieto priority podrobne vysvetľuje programové vyhlásenie BSK, podľa ktorého bude župa počas 5-ročného funkčného obdobia postupovať s cieľom dosiahnuť komplexný rozvoj regiónu. Poslanci BSK zároveň reagovali na návrh nového legislatívneho rámca pre kohéznu politiku po roku 2020 a kriticky sa vyjadrili k plánovanému zníženiu spolufinancovania zo strany EÚ na 40% pre viac rozvinuté regióny ako aj k DPH ako neoprávneného výdavku pri projektoch nad 5 mil. EUR. „V prípade samosprávy tento návrh predstavuje zásadnú prekážku, pretože bude navádzať mestá a obce rozdeľovať veľké infraštruktúrne projekty do menších, aby rozpočet projektu neprekročil hranicu 5 miliónov EUR. Prejaviť sa to môže napríklad pri veľkých dopravných projektoch, ako napríklad výstavba električkových tratí. Ako nám potvrdil aj stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík, v tomto bode sa zhodneme aj s národnou úrovňou a budeme spoločne presadzovať, aby sa s Európskou komisiou našlo riešenie ohľadne oprávnenosti výdavkov vrátane DPH,“ povedal predseda BSK.

Predseda BSK Juraj Droba bude za priority BSK v budúcom programovom období bojovať počas najbližšieho roka, kedy budú prebiehať dôležité rokovania o finálnej podobe nových nariadení. „Minulý týždeň som sa v Bratislave stretol s riaditeľom DG Regio Marcom Lemaitrom, kde sme aj spolu s ostatnými županmi odmietli avizované zvýšené spolufinancovanie. Najbližšie týždne ma čakajú stretnutia s tímom komisárky pre regionálnu politiku C. Cretu a s kolegami z Európskeho výboru regiónov“. Riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová dodala: „Ako sa nám už v súčasnom programovom období podarilo presadiť oprávnenosť investícií do základnej infraštruktúry aj pre bohaté regióny akým je BSK, o čo sme bojovali už od roku 2010 a neskôr na 7. Európskom samite regiónov a miest v Bratislave v roku 2016 potvrdiť významné miesto kohéznej politiky v agende EÚ, budeme rovnako aj teraz Európsku komisiu presviedčať, že podpora pre metropolitné regióny má pozitívny dopad na vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov v celej krajine, a v prípade BSK aj pozitívny cezhraničný dopad.“ Juraj Droba rovnako zdôraznil nevyhnutnosť včasnej prípravy projektov ako aj strategických dokumentov pre využitie tzv. pravidla o 15% flexibilite umožňujúceho presun alokácie medzi kategóriami regiónov s preukázateľným dopadom a pridanou hodnotou pre celé územie SR.