Deň detí oslávili aj stredoškoláci na známej Fajnorke

761
Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorka

Žiadny stredoškolák nie je taký veľký, aby nemohol osláviť Deň detí. Pri príležitostí tohto sviatku učitelia Strednej priemyselnej školy na Fajnorovom nábreží pripravili rozmanité aktivity zamerané na rozvíjanie tvorivosti, zručnosti, ale aj na podporu medziľudských vzťahov.

Program sa začal stavaním mostov zo špajdlí. K dispozícii mali len jeden balík špajdlí a lepiacu pásku. Princíp úspešnej stavby spočíval v tom, že most musel prejsť záťažovou skúškou. Ďalšia časť žiakov zhotovovala padák na lietajúce vajce. Tu bolo dôležité vytvoriť takú konštrukciu, ktorá by ochránila vajíčko pred rozbitím pri páde z druhého poschodia. Vajíčka lietali, padali, niektoré to neprežili, iné bolo treba z ochrannej bariéry doslova vydolovať.

Neskôr prišiel na rad kvíz s otázkami a zvieracia abeceda, kde sa zahriali mozgové bunky každého žiaka. „Zopakovali sme si geografiu, dejepis, fyziku, biológiu, matematiku. No asi najväčší úspech mala v našej triede hra Komplimenty. Vďaka nej sme mali možnosť lepšie sa spoznať a oceniť dobré vlastnosti toho druhého. Komplimenty treba vedieť prijať, oceniť, ale najdôležitejšie je kompliment vysloviť. A keďže naši učitelia to veľmi dobre vedia, komplimenty sme zapisovali na papier, ktorý mal každý žiak triedy prilepený na chrbte. Hoci sme my, prváci, oslávili sviatok všetkých detí na Fajnorke prvýkrát, musíme uznať, že snaha našich drahých učiteľov nebola márna. Chceme sa im za to veľmi pekne poďakovať a budeme radi, ak pre nás podobnú akciu zopakujú aj budúci rok,“ priblížili žiaci I.B triedy Miroslava Revayová a Milan Danko.