Deti zo Spojenej školy Pankúchovej nakŕmili zvieratá v ZOO

1005

Na Spojenej škole Pankúchovej prišlo vedenie s výborným nápadom, ako deti po dlhej izolácii potešiť a priblížiť k prírode. Zorganizovali zbierku ovocia a zeleniny pre zvieratá v ZOO a deti pozvali, aby zbierku odovzdali osobne.

„V čase koronakrízy sme rozmýšľali, ako deťom oživiť vyučovanie, aby sa do školy tešili. Voľba padla na organizáciu online diskusie a prostredníctvom programu ZOOM si „pozvať“ odborníkov priamo do triedy. Keďže naše deti milujú zvieratká, voľba témy bola jasná. Oslovili sme zástupcov ZOO, ktorí sa návrhu potešili a 27. apríla 2021 zorganizovali online diskusiu. Lektorka vzdelávania zo ZOO deťom priblížila dôležitú úlohu zoologických záhrad v ochrane biodiverzity, chovu ohrozených druhov či projekty reintrodukcie zvierat do voľnej prírody. Deti veľmi zaujímalo, čo všetko obnáša napríklad práca ošetrovateľov v ZOO, ako sa zvieratká kŕmia a čím a ako prežili Covid. Na záver prezentácie pani lektorke sľúbili, že chcú zvieratkám v čase korony pomôcť a potešiť ich vitamínovou bombou v podobe čerstvej zeleniny a ovocia,“ hovorí o projekte zástupkyňa pre medzinárodný program zo Spojenej školy Pankúchovej, Katarína Patúcová.

V priebehu týždňa žiaci vyzbierali kilogramy čerstvej mrkvy, jabĺk, kalerábov a šalátu. „Keďže opatrenia sa postupne uvoľňovali a po dlhom čase otvorili aj ZOO, pani učiteľky sa rozhodli, že dávku vitamínov pre zvieratká doručíme do ZOO osobne.“ Do ZOO sa deti odviezli turistickým vláčikom a priamo na mieste odovzdali ovocie a zeleninu zvieratám. Chválime tento krásny nápad, možno bude inšpiráciou aj pre ďalšie školy.