Dizajn manuál interiéru Tržnice je vypracovaný

1025

Pre interiér Tržnice na Trnavskom mýte v Novom Meste je už vypracovaný nový dizajn manuál. Cieľom je pomôcť vdýchnuť vnútorným priestorom jednotnosť a modernosť, čím sa obnoví čistota a jednota pôvodného architektonického zámeru. Vychádza tiež z vnútornej logiky pôvodného interiéru, koncepčne vychádzajúceho z idey tradičného mestského bloku s námestiami, ulicami, obchodmi, pasážami a galériami.

„Súčasťou dizajn manuálu je aj vypracovanie digitálnych výkresov budovy Tržnice pre potreby budúcich opráv objektu,“ uviedol Vladimír Mikuš, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý budovu spravuje.

V súčasnosti je však podľa neho zatiaľ otázne, kedy by sa dizajn manuál mohol „pretaviť“ do praxe, dôvodom sú financie. Správca nevylučuje, že mestskú časť by požiadal o finančnú pomoc na revitalizáciu priestorov, podľa riaditeľa EKO-podniku je to však pravdepodobne otázka budúceho roka.

Prilákať chce napríklad aj nových nájomcov. „Budeme sa snažiť prilákať nových nájomcov a chceme, aby išli už v novom štýle dizajnu,“ povedal Mikuš. Okrem toho chce EKO-podnik osloviť aj súčasných nájomcov o prerobenie svojich súčasných prevádzok. Pre výpadky z príjmov však nezaručuje, že tak budú môcť urobiť hneď všetci.

Princípy nového interiéru poukazujú na vnútornú logiku pôvodného interiéru vychádzajúceho z idey tradičného mestského bloku s jednotlivými prvkami. Otvorený by sa mal napríklad ponechať ústredný priestor v osi objektu. V prednej časti od Šancovej ulice sa ponecháva zóna farmárskeho trhu, v zadnej časti od Krížnej ulice centrálny trakt naďalej využívaný na gastro s novým mobiliárom.

V pôvodnej polohe sú ponechané bočné stánky a prevádzky, zjednocovacím prvkom by malo byť ich nové označenie. Po vyprataní nevhodne umiestnených stánkov by sa mali priestory vo vstupnej zóne stať akýmisi námestiami, ktoré bude možné využívať napríklad na príležitostné trhy. Z jednej stany sú do nich orientované prevádzky kvetinárstiev, zo strany fasády rôzne prevádzky vrátane kaviarne. Súčasťou navrhovaných zásahov je aj obnova pôvodnej materiálovej a farebnej škály objektu.

Správca budovy zároveň pokračuje v jej revitalizácii. Nový náter dostala strecha, vysúťažená je tiež nová klimatizácia. Pripravuje sa oprava rozbitých skiel na fasáde, ale tiež rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré budú prístupné aj imobilným návštevníkom. Na jeseň sa chystá oprava motorov strojovne vzduchotechniky.

Zdroj: TASR