Dnes je prvá adventná nedeľa. Symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami

2268

Je to tu! Do Vianoc zostávajú len tri týždne. Symbolickým začiatkom tohto čarovného obdobia je prvá adventná nedeľa. Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvália Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna.

Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel. Advent kresťanom pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v nedeľu 28. novembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu.

Adventný veniec

Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.

Kde vlastne vznikla tradícia adventných vencov? Dodnes je to zahalené rúškom tajomstva. Niektorí sa domnievajú, že jeho história siaha do predkresťanského obdobia. Vencom so sviečkami sa pôvodne privoláva jar, čo robili hlavne staré germánskej národy a Škandinávia. Spolu s modlitbami k Bohu mali veniec a horiace sviečky urýchliť príchod teplejších dní. Iní tvrdia, že sa vence stali súčasťou predvianočnej kresťanskej prípravy až v stredoveku, podľa ďalších vznikla táto tradícia v 19. storočí.

Adventný kalendár

K adventu neodmysliteľne patria aj adventné kalendáre, ktoré poznáme len ako okienka s číslami, v ktorých sú ukryté sladkosti. Prvý adventný kalendár vyzeral úplne inak ako dnešné. Každá rodina robila čiarky kriedou od prvého decembra až po Štedrý deň. Až v roku 1851 bol vyrobený prvý ručne zhotovený adventný kalendár a prvý vytlačený uzrel svetlo sveta až v roku 1908 v Nemecku. Neskrýval však okienka s čokoládou, ale 24 veršov.