Konečne sme sa dočkali. Dnes je prvý jarný deň

7482

Konečne je tu jar. Nepríjemná a dlhá zima sa skončila už aj podľa astronómov. Dnes sa začína jarná rovnodennosť.  

Dnešný deň patrí takzvanej jarnej rovnodennosti, ľudovo nazývanej „prvý jarný deň“. O čo vlastne ide? Enviroportál rezortu životného prostredia uvádza, že rovnodennosť je „okamih, v ktorom Slnko počas svojho zdanlivého ročného pohybu prechádza priesečníkom rovníka s ekliptikou„. Laicky povedané, vtedy je na celej planéte, okrem presných zemepisných pólov, deň rovnako dlhý ako noc. Slnko počas dňa jarnej rovnodennosti svieti priamo na rovník. Na pravé poludnie teda majú obyvatelia rovníka Slnko kolmo nad hlavou. 

Rovník prechádza cez 14 štátov a tri oceány. K rovníkovým krajinám patria napríklad africké Kongo, Somálsko, Keňa alebo juhoamerický Ekvádor, Kolumbia a Brazília. Mimochodom, vedeli ste, že slovo ecuador v španielčine znamená rovník. 

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádza v učebniciach a ktorý mnohí ľudia dodnes považujú za prvý jarný deň, platil iba v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. V posledných rokoch bol tento dátum aktuálny už len každý tretí rok po roku priestupnom, t. j. v roku 2003 a 2007. Počnúc rokom 2012 bude jarná rovnodennosť podľa stredoeurópskeho času vždy 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca. Návrat k pôvodnému 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane až po vynechaní prestupujúceho dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300.