Dnes je Svetový deň Alzheimerovej choroby

974
Foto: myslovakia.sk
Foto: myslovakia.sk

Dnes, 21.9.2021, je Svetový deň Alzheimerovej choroby. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o Alzheimerovej chorobe medzi laickou verejnosťou a ukázať, ako sa dá týmto ľuďom pomôcť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení a radí sa k najčastejším formám demencie. Vzhľadom na starnúcu populáciu v našom kraji, je poskytovanie sociálnych služieb ľuďom s Alzheimerovou chorobou jednou z priorít župy. 

Ľuďom s týmto ochorením Bratislavská župa zabezpečuje sociálne služby v 3 špecializovaných zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež prostredníctvom 20 neverejných poskytovateľov, z ktorých prioritne ľuďom s Alzheimerovou chorobou poskytuje starostlivosť Centrum Memory n.o.

Týmto 20 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb Bratislavská župa v roku 2021 poskytla finančný príspevok na prevádzku na takmer 600 miest vo výške viac ako 3,4 milióna €. Okrem špecializovaných zariadení zriadených župou a neverejných poskytovateľov, sa v našom kraji poskytuje sociálna službu ľuďom s Alzheimerovou chorobou aj v špecializovanom zariadení zriadenom mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves.

Ď A K U J E M E všetkým zamestnancom verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí skvalitňujú život ľuďom s touto chorobou.