Do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy prišlo takmer 700 žiadostí. Najväčší záujem bol o oblasť kultúry

1124

Kultúra, mládež, šport, životné prostredie a rozvoj vidieka – to sú oblasti, ktoré zahŕňa Bratislavská regionálna dotačná schéma. Žiadatelia mohli projekty podávať do 15.2.2021. Pre tento rok je na podporu projektov schválených 1 035 000 eur. Každá oblasť bude podporená 23 %, čiže v každej z nich bude medzi projekty rozdelených 345 000 eur.   

„BRDS sme takmer po roku opätovne obnovili a žiadatelia o ňu prejavili veľký záujem. Rok 2021 je prelomový v poskytovaní dotácií, pretože práve tento rok, Bratislavský samosprávny kraj, prešiel na kompletný elektronický systém. Žiadatelia nemuseli nič tlačiť a chodiť na poštu, aby podali žiadosť. Celý proces podávania, schvaľovania a vyúčtovania dotácií prebiehal čisto elektronicky,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Celkovo prišlo do BRDS 676 žiadostí. Z toho na podporu Kultúry bolo 365, Športu 192, mládeže 45 a na podporu Životného prostredia a rozvoja vidieka 74. Najviac žiadostí prišlo za okres Bratislava I a to 124. Na druhom mieste bola Bratislava II a Bratislava IV s 95 žiadosťami. S počtom 80 žiadostí sa tretia umiestnila Bratislava III. Najaktívnejší uchádzači o dotáciu boli z pohľadu právnej formy Združenia ako OZ, zväz, spolok, či klub. Celkovo poslali 385 žiadostí. Druhou najčastejšou formou bola Spoločnosť s ručením obmedzeným. Od nich BRDS zaznamenala 92 žiadostí. Obce, mestá a mestské časti podali spolu 80 žiadostí.

Doručené žiadosti prešli prvotným krokom formálnej kontroly, teda prechádzalo sa, či splnili všetky potrebné náležitosti stanovené vo výzvach. Následne putovali skontrolované a kompletné žiadosti na hodnotenie nezávislým odborným hodnotiteľom. Po ich ohodnotení zasadne Odborná hodnotiaca komisia, ktorá schváli definitívy výstup z hodnotení pre poslancov z Dotačnej komisie. Prerokovanie návrhov sa uskutoční  22.3.2021. Výsledný zoznam navrhnutých dotácií pre konkrétne projekty budú schvaľovať poslanci Zastupiteľstva BSK 29.3.2021.