Do Karlovej Vsi a Dúbravky opäť premáva električka

5617

Cestovanie po zmodernizovanej trati bude komfortnejšie a bezpečnejšie.

Na úseku boli kompletne vymenené koľaje a trakčné vedenie. Cestujúci sa môžu tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Novinkou je aj zelený povrch trate.

„Uvedomujem si, aké boli posledné týždne a mesiace pre vás komplikované. Museli ste stáť v zápchach, predierali sa stavbou, nemohli využívať v plnej miere MHD. Ďakujem vám, že ste boli trpezliví, že ste to zvládli a že sme stavbu radiály aj vďaka vášmu prístupu mohli úspešne dokončiť. Dnes však majú Bratislavčanky a Bratislavčania pripravenú novú, kvalitnú aj peknú trať.“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Aktualizované 26.10.2020: Medzi posledné kroky pred spustením električky patrili obhliadky trate, ktoré Krajský dopravný inšpektorát vykonal počas víkendu a vydal súhlasné stanovisko k predčasnému užívaniu. Bratislavský samosprávny kraj následne dokončil a bezodkladne vydal rozhodnutie o predčasnom užívaní. Ihneď po vydaní tohto rozhodnutia spustil Dopravný podnik premávku električiek v celom úseku.

„Som veľmi rád, že na tento projekt môžeme využiť eurofondy ako podporu ekologického cestovania obyvateľov. V súčasnej dobe nástupu klimatických zmien sa stáva doprava vo veľkých mestách jednou z kľúčových vecí, na ktoré sa zameriavame. Verím, že sa nám po tomto úspešnom projekte podarí naštartovať aj výstavbu pokračovania električkovej trate v Petržalke, na ktorú máme tiež plánované financie z Európskej únie,“ pridal sa minister dopravy Andrej Doležal.

„Každému z nás je jasné, že ak niečo s dopravou v meste neurobíme, budeme tráviť dlhé hodiny v zápchach. Meškáme do práce a do školy, nemáme kde parkovať. Nehovoriac o tom, že trpí aj životné prostredie i naše zdravie. Preto potrebujeme alternatívu a tá sa volá koľajová doprava. A tá musí byť moderná a komfortná, inak ľudia budú naďalej cestovať autami. Presne toto ponúka zmodernizovaná trať v Karlovej Vsi a v Dúbravke. Električky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

„Tento projekt je skvelým príkladom toho, ako európske  investície môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v meste, pretože zaistí kvalitnejšiu a bezpečnejšiu verejnú dopravu. Je to aj cesta, ako sa čo naviac priblížiť k nášmu spoločnému dlhodobému cieľu, ktorým je zelená, klimaticky neutrálna Európa a čistejšie  životné prostredie,” doplnil Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k  tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly zastávky Molecova/Riviéra a Damborského sú riešené ako integrované prestupné zastávky, čím bude zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom cestujúci museli využívať priechody cez viaceré cestné komunikácie. Súčasťou modernizácie sú nové nástupiská zastávok MHD vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich. Ich súčasťou sú elektronické informačné systémy s automatmi na výdaj cestovných lístkov. Prístup k nim je bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi je umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.

Zmeny oproti pôvodnému projektu

Najdôležitejšou zmenou je dôraz na prevedenie kvalitnejších detailov, napríklad farebnosť dlažby na nástupiskách bola špeciálne nastavená pre túto stavbu so zámerom jasnejšej farebnosti šedej, ako je prirodzený betónový vzhľad. Betón dlažby sa vyrábal s pridaním bieleho cementu pri jeho miešaní. Rovnako tomu bolo aj pri farebnosti signálnej dlažby v antracitovom odtieni a farebnosti prefabrikátov nástupiskovej hrany. Nástupisková hrana bola upravená tak, aby sa nepoškodzovala a dlhodobo vydržala. Výrazným vizuálnym prvkom je jednotná farebnosť v antracitovom odtieni pre celý koridor električkovej trate, vrátane signálnych pásov na priechodoch pre peších.

Vylepšené sú prístrešky. Sieťotlač zadných sklenených skiel vychádza z princípov dizajnu loga mesta Bratislava, čo sa týka tvarovania aj farebnosti. Na bočné steny prístreškov sa v prednej časti umiestnilo logo mestskej časti, na území ktorej sa predmetná zastávka nachádza. Vyhotovenie detailov oceľovej konštrukcie vychádza zo systémových riešení výrobcu kolekcie mobiliára zastávok s dôrazom na protikoróznu ochranu za účelom dosiahnutia dlhej životnosti prístreškov.

Kvalitnejšie sú aj lavičky. Vyhotovené sú zo segmentov tvarovo stabilného masívneho dreva v dostatočnej kapacite po celej dĺžke prístreškov, majú integrované USB porty pre nabíjanie mobilných telefónov vo výraznej červenej farbe.

Smetné koše majú ustálenú polohu umiestnenia a pribudli koše na plasty. Na nástupiskách bude vždy dvojica košov s vyznačením koša na zmiešaný odpad a na triedený plastový odpad. Pred priechodom pre peších v smere na nástupiská budú smetné koše s možnosťou odhodenia ohorku pre fajčiarov, ktorí pôjdu na nástupiská.

Zmena sa dotkla aj riešenia povrchu trate a zastávok z betónového na zelený: na viacerých úsekoch trate a zastávok bol použitý rozchodník.

Mozaikový obklad navrhnutý pre steny podchodov bol zmenaný na obklad z veľkých prvkov. Pre zastrešenia vstupov do podchodov bola zvolená špecifická potlač tak, aby bola celoplošná s ohľadom na zvýraznenie sklenej konštrukcie a elimináciu stretov týchto plôch s letiacimi vtákmi.

Pozdĺž trate ešte budú prebiehať dokončovanie práce

Po spustení električky budú ešte prebiehať opravy vád a nedorobkov, ktoré však už neobmedzia prevádzku električky. V rámci dokončovacích prác budú prebiehať práce na cestných obrubníkoch, chodníkoch, na zastávkach sa budú vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené), začiatkom novembra počas víkendu sa bude asfaltovať križovatka Molecova v smere do mesta (električkovej dopravy sa to ale nijak nedotkne), budú sa dokončovať vegetačné úpravy popri trati, čo tiež neobmedzí premávku. Takisto sa bude dopĺňať trvalé dopravné značenie. Zatiaľ nebudú fungovať informačné tabule.

Prvý novembrový týždeň bude zhotoviteľ dokončovať chodník v okolí Chatam Sofer. Dopravné obmedzenia sa dotknú automobilovej a sčasti trolejbusovej dopravy pri asfaltovaní križovatky Molecovej druhý novembrový víkend. Nadchody na Botanickej a Kútiky so schodmi sú funkčné, nefungujú zatiaľ výťahy.

Na zastávkach Botanická a Kútiky sú zabezpečené bezbariérové priechody cez trať. Lávka Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná, dorába sa na nej zábradlie. Rampa lávky bola v oveľa horšom technickom stave, ako uvažoval projekt, preto je nutný výrazne väčší rozsah rekonštrukcie, aký sme predpokladali.

Náklady a financovanie

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály začala prebiehať 22. júla 2019. Je financovaná z Kohézneho fondu EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 56 274 284,81 EUR, čo predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

Projekt spolufinancuje aj štát, pričom 10 % (6 620 504,10 EUR) z celkových oprávnených výdavkov putuje zo štátneho rozpočtu. Zvyšných 5 % (3 310 252,05 EUR) hradí hlavné mesto zo svojho rozpočtu.

Celková suma projektu je vo výške 66 205 041 EUR s DPH.

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

Do Karlovej Vsi a Dúbravky bude opäť premávať električka

Fotografie zmodernizovanej trate:

Električková trať v Karlovej Vsi  pred jej otvorením