Do práce na bicykli je späť! Môžete sa registrovať

2117

Kampaň Do práce na bicykli každoročne motivuje tisíce Slovákov. Je určená pre 2 až 4-členné tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. septembra dochádzať do práce na bicykli, pričom si budú svoje výsledky zapisovať do registračného systému na stránke. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy. Registrácia je možná do 7. septembra.

Siedmy ročník najväčšieho podujatia propagujúceho udržateľné formy dopravy na Slovensku sa nesie v duchu hesla Sadni na bicykel a zachráň svet! Novinkou je evidenčný systém kampane aj na nahlasovanie nedostatkov a problémov, s ktorými sa súťažiaci na svojej ceste do práce stretnú. Zároveň pribudne možnosť evidencie kombinovanej jazdy, ktorá je zložená z viacerých druhov dopráv počas jednej cesty, alebo získanie ocenení po dosiahnutí určitého počtu jázd. Navyše sa kampaň rozširuje aj o skupinu chodcov a používateľov verejnej dopravy, ktorí môžu rovnako získať zaujímavé ceny.

Hlavným cieľom kampane je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby na dochádzanie do práce používali bicykel.  

Viac informácií o kampani a pravidlách súťaže nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.

Zdroj: Pezinok