Do práce na bicykli sa presúva na september

715

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa obľúbená súťaž kampane Do práce na bicykli presúva na september. Predlžuje sa termín na registráciu. Súťažné 2 – 4 členné tímy sa do projektu môžu registrovať do 7. septembra.

Všetci súťažiaci musia byť zamestnancami jednej firmy, prípadne študentami jednej školy. Členovia tímu si budú samostatne evidovať cesty do práce a z práce na bicykli, pričom sa nezarátavajú cesty v rámci pracovného času. Kilometre je potrebné zaznamenávať denne a zodpovedne, podľa vlastného svedomia. Za správnosť údajov zodpovedá líder tímu.

Registráciu a iné dôležité informácie o súťaži nájdete na www.dopracenabicykli.eu. Ak ste sa do súťaže už prihlásili, vaša registrácia je stále platná.

Zdroj: dopracenabicykli.eu