Do projektu „Spolu múdrejší“ sa zapojí takmer 500 škôl

1162

Do projektu Spolu múdrejší sa prihlásilo takmer 500 škôl z celého Slovenska. Najvýraznejšie zastúpenie majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Iniciatívu pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo potrebujú preopakovať učivo spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v polovici marca.

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

Do programu sa počas dvoch týždňov prihlásilo 474 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte je v Košickom kraji (108 škôl) a v Prešovskom kraji (97 škôl). Naopak najmenej škôl sa zapojí z Trnavského kraja (22 škôl) a z Bratislavského kraja (26 škôl). Najvýraznejšie zastúpenie, najmenej 70 percent, majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi.

Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3000 bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť 9062 skupín. Každá skupina má 3 – 5 žiakov. Počet doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie projektu je 38 463.

Na jedného vyučujúceho, podľa podmienok výzvy, je určených minimálne 12 žiakohodín týždenne, ktoré by mal doučovať.  Všetci doučujúci plánujú mesačne doučovať minimálne 144 000 žiakohodín. Za celé obdobie trvania projektu to bude najmenej 435 000 žiakohodín. Celkové vyhodnotenie výzvy rezort školstva zverejní najneskôr do konca Veľkonočných prázdnin. Vzhľadom k tomu, že časť škôl má v projekte formálnu chybu a ministerstvo ich chce podporiť čo najviac.

Na tento projekt bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, k čomu ministerstvo zverejní samostatnú výzvu.

Zdroj: TASR