Doba liečby antibiotikami sa nemá predlžovať ani skracovať

672

Doba liečby antibiotikami sa nemá predlžovať ani skracovať. Medzi dávkami lieku je potrebné dodržiavať predpísané časové odstupy. Upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva SR. Nesprávne užívanie antibiotík podľa neho spôsobuje ich neúčinnosť.

Poukázalo, že antibiotická rezistencia môže ohroziť zdravie ľudí, a to najmä seniorov, detí či onkologických pacientov. „Môže skomplikovať niektoré operácie. Zvyšuje sa riziko, že čoskoro nebudeme mať účinné antibiotiká,“ priblížilo. Antibiotiká sa majú podľa rezortu užívať iba v prípade, ak ich predpísal lekár. „Potrebu liečby antibiotikami posúdi ošetrujúci lekár – sú vo forme tabliet, kapsúl, sirupov, mastí, suspenzií, kvapiek do nosa, očí, uší, krémov a injekcií,“ ozrejmil. Upozornil, že antibiotiká nemôžu pacienti dávať iným osobám.

Ministerstvo tiež pripomenulo, že antibiotiká sa využívajú na liečbu bakteriálnych infekcií a nie sú účinné proti vírusom. Pred ich použitím je podľa neho potrebné prečítať si písomnú informáciu. V prípade nejasností odporúča obrátiť sa na lekára či lekárnika. „Ak sa váš zdravotný stav nezlepší ani po štyroch dňoch užívania antibiotika, kontaktujte svojho lekára,“ dodalo.

Zdroj: TASR