Dobré srdce v Dúbravke naplnili viac ako 53-tisíc vrchnákmi

919

V mestskej časti Dúbravka minulý týždeň porátali všetky vrchnáky, ktoré Dúbravčania od 16. júna mohli vhadzovať do kovového srdiečka. Len samotné vyberanie vrchníkov v spulupráci s učiteľkami a detičkami z materskej školy na Damborského trvalo viac ako hodinu.

„Naplnili sme 10 vriec a hmotnosť vrchnákov bola 117 kg. Následne sme ich porátali, vážením plného vedierka, kde nám vyšlo číslo 53 723 kusov,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti. Výťažok z odkupu vrchnákov pôjde na podporu liečby detí.

Zdroj: Dúbravka-mestská časť Bratislavy