Dobudovanie detského ihriska o workout a fitness prvky v obci Dunajská Lužná – časť Nová Lipnica a Jánošíková

908

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Dobudovanie detského ihriska o workout a fitness prvky.

Obec dobudovala detské ihrisko o workout a fitness prvky. Workoutové ihriská sú populárnou alternatívou k fitnesscentrám a cvičenie na čerstvom vzduchu je pre každého ideálnym spôsobom, ako tráviť svoj voľný čas a podporiť pritom svoje zdravie.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Dunajská Lužná – časť Nová Lipnica a Jánošiková

Celkové výdavky projektu: 13 110 €

workout a fitness prvky