Dom služieb v Dúbravke skrášli vodná plocha a pribudne multifunkčný pavilón

942

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil nový návrh na revitalizáciu verejného priestoru pri Dome služieb v Dúbravke. Návrh pripravili architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK a ich ambíciou je, aby obnova tohto miesta pozitívne ovplyvnila život celej štvrte. Vo svojich vizualizáciách ukázali okolie Domu služieb bez vizuálneho smogu a tiež navrhli, aby na bočnej fasáde jednej z priľahlých bytoviek vznikol priestor pre umeleckú maľbu.

Vodná plocha

Novou dominantou priestoru bude vodná plocha s pobytovou funkciou. Pôjde o vyspádovanú betónovú plochu, po ktorej bude stekať voda. Podľa architektov vodná plocha na sídlisku zlepší klímu v letných mesiacoch sa stane sa z nej obľúbené miesto najmä detí. Pri fontáne vznikne trávnik na oddych, jednoduché športy či slnenie sa. Po bokoch trávnika budú osadené lavičky a doplnené osvetlenie.

Pavilón

V areáli pribudne aj multifunkčný pavilón, ktorý dokáže zmeniť funkciu na základe potreby. Napríklad sa bude využívať pre príležitostné lokálne trhy, ktoré sa momentálne uskutočňujú pri Dome služieb. Taktiež sa tam budú môcť konať rôzne komunitné akcie či menšie športové udalosti. V priestore zároveň pribudnú nové stromy.

Dôležitým prvkom návrhu je debarierizované a zlepšenie kvality poškodených povrchov.

Na projekte spolupracujú MIB, mesto Bratislava a mestská časť Dúbravka. Predpokladaný termín začatia obnovy tohto miesta je druhá polovica roka 2022. Revitalizácia je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta http://zivemiesta.sk.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk