Domov sociálnych služieb v Pezinku povedie Renáta Názlerová

4761

Novou posilou Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Pezinku, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, je Renáta Názlerová. Od októbra je poverená riadením tohto zariadenia sociálnych služieb. Post riaditeľky bude zastávať až po schválení poslancami Zastupiteľstva BSK v novembri 2020.

„Zariadenie prešlo na jar tohto roka ťažkou skúškou. Za to, že sme zvládli mimoriadne náročnú situáciu s pandémiou, patrí veľké poďakovanie našej krízovej manažérke Jane Matulovej, ktorá sa dobrovoľne rozhodla ísť pracovať do rizikového prostredia a do izolácie. Teším sa, že u novej riaditeľky vidieť veľké odhodlanie. Verím, že sa jej podarí splniť predsavzatia, s ktorými do novej pozície nastúpila. Presvedčila celú výberovú komisiu a má našu plnú dôveru,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Renáta Názlerová má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi. Pôsobila v pozícii mediátorky. Pre novú pozíciu v DSS a Zps v Pezinku sa rozhodla, pretože chce pomáhať v oblasti sociálnych služieb, venovať všetku svoju energiu klientom, ktorí sú zraniteľní, chýba im dostatočná pozornosť a spoločenská láskavosť.

„Prvé chvíle boli veľmi príjemné, a teším sa, že klienti aj zamestnanci ma prijali pozitívne. Rada by som vyzdvihla, že zariadenie je vnútri ozaj pekné, voňavé a čisté. Chcem vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zamestnancov a klientov. V dnešnej situácii je na prvom mieste bezpečnosť. Potom prídu na rad rozvojové projekty, ktorých mám pripravených hneď niekoľko,“ ozrejmila nová riaditeľka Renáta Názlerová, ktorá dodala, že jej cieľom je urobiť zariadenie ešte krajším, poskytnúť ľuďom priestor na realizáciu a zamestnancom poskytnúť viac foriem ocenenia ich práce.

Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku má aktuálne 98 klientov. Platia tam prísne bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia, aby sa čo najviac minimalizovali riziká zanesenia vírusu. Zariadenie je pripravené personálne, organizačne, materiálne, zásoby sú vytvorené tak, ako to vyžaduje situácia. Zároveň pracuje s potenciálnymi možnými scenármi, aby bolo možné okamžite zareagovať. Zariadenie sa dvakrát do týždňa dezinfikuje a ak si to bude situácia vyžadovať bude sa aj častejšie. Pri prijímaní nových klientov každý z nich postúpi rýchlotest na COVID-19, následne je päť dní v karanténe a až potom ide na izbu.