Dopravný podnik Bratislava pokračuje v zlepšovaní MHD. Zrekonštruuje časť Vajnorskej radiály

468
Dopravný podnik Bratislava posilní v nedeľu premávku MHD na vybraných linkách pred a po koncerte AC/DC.
Dopravný podnik Bratislava posilní v nedeľu premávku MHD na vybraných linkách pred a po koncerte AC/DC.

Dopravný podnik Bratislava ohlásil ďalší významný projekt, ktorým skokovo zlepší cestovanie električkovou dopravou zo Zlatých pieskov do centra mesta a naopak. V priebehu októbra 2023 začína s obojsmernou opravou časti Vajnorskej električkovej trate a rekonštrukciou nástupísk od jazera Kuchajda až po konečnú Zlaté piesky. Po dokončení sa zmení rýchlosť cestovania, komfort na zastávkach, skvalitní samotná prevádzka električkovej dopravy, znížia sa náklady na údržbu a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek.

Vajnorská radiála spájajúca Trnavské mýto s priemyselnou zónou v MČ Bratislava – Nové Mesto,  časťou Jurajov dvor a rekreačnou oblasťou Zlaté piesky vznikla po častiach najprv v 50. rokoch minulého storočia, následne bola dobudovaná trať od Depa Jurajov dvor po konečnú v roku 1989. Za vyše tridsať rokov električková trať prešla len jednou úsekovou opravou, a to v roku 1993. Technický stav radiály je dlhodobo neuspokojivý. DPB sa preto v posledných rokoch zaoberal prípravou jej už nevyhnutnej  opravy.  

Veľmi sa teším, že môžeme ohlásiť ďalší významný projekt nášho Dopravného podniku, ktorý opäť zásadne zlepšuje cestovanie električkovou dopravou. Je to ďalší významný krok k tomu, aby naša mestská hromadná doprava bola spoľahlivejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia. Som rád, že sa podarilo získať peniaze z eurofondov a môžeme sa pustiť do práce, aby sme aj z Vajnorskej radiály urobili modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať. Zlepšovanie verejnej dopravy je dlhodobo jednou z našich najvýznamnejších priorít a potvrdzuje to aj tento projekt Vajnorskej radiály,” uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vajnorská radiála trpí výrazným investičným dlhom. Už tridsať rokov sa do nej výraznejšie neinvestovalo, a preto som rád, že sa nám podarilo získať externé financovanie v podobe eurofondov na projekt, ktorým opravíme jej značnú časť. Ide o náročný projekt z hľadiska prípravy a zabezpečenia náhradnej dopravnej obsluhy územia. Som však presvedčený, že naši cestujúci výsledok prác ocenia a ich čakanie na spoj, či jazda po novej trati, budú po dokončení oveľa príjemnejšie. Prejazd traťou ocenia aj naši kolegovia vodiči, ktorí museli doposiaľ jazdiť úsekmi so zníženou rýchlosťou,“ podčiarkol Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB

Nový koľajový zvršok a moderné zastávky

Úsek trate od Kuchajdy po Zlaté piesky bude opravený v dvoch častiach. Prvá bude zahŕňať takzvanú hrubú stavbu, druhá najmä dokončovacie práce. Oprava začne rozobratím existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím zastávok. V priestore električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok. Zastávkové ostrovčeky budú zvýšené pre potreby cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a matky s kočíkmi po vzore zastávok zrealizovaných na Račianskej radiále. Ich povrch bude pokrytý Bratislavskou dlažbou, ktorá je v súlade s novými princípmi mesta Bratislava. Na každom nástupisku nebude chýbať nový prístrešok, označník a elektronická infotabuľa zobrazujúca odchody spojov tak, aby zastávky spĺňali všetky štandardy modernej MHD. Rekonštruované budú aj stožiare trakčného vedenia, kde dôjde k obnove ich povrchov a k aplikácii nového náteru antracitovej farby. Zároveň dôjde aj k posilneniu trakčných napájacích káblov tak, aby vyhovovali moderným vozidlám.

Oprava trate sa začne už 5. októbra 2023 a s dokončovacími prácami potrvá do konca júna roku 2024. Počas prác na prvej časti bude pre cestujúcich vylúčená električková doprava a nahradená autobusovou v úseku od Stanice Nové Mesto po Zlaté piesky. Náhradná autobusová linka X4 počas rekonštrukčných prác v obdobnom intervale ako električky obslúži zastávky v blízkosti tých električkových. Zároveň budú vypravené kapacitnejšie autobusy na linke 53 ponúkajúcej alternatívne spojenie medzi Zlatými pieskami a Trnavským mýtom. Keďže rekonštruované úseky trate sú v kontakte s priľahlou cestou, práce si vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenia. V niektorých úsekoch bude vyznačený buspruh kvôli zabezpečeniu plynulosti náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach budú v jednom jazdnom pruhu umiestnené mechanizmy rekonštruujúce trať a doprava tam preto bude musieť byť zúžená do jedného jazdného pruhu. Aj z tohto dôvodu bude autobusová linka 57 prevádzkovaná po okružnej trase Zlaté piesky – Vajnorská – Jurajov dvor – Žabí majer – Stavivá – Zlaté piesky. Po sprevádzkovaní prvej časti a počas prác na druhej časti bude obnovená električková doprava,.

Ešte počas leta podpísal DPB zmluvy na modernizáciu koľajovej časti trate s firmou TSS Grade a počas septembra s firmou Elza na napájaciu časť. Projekt za takmer 25 miliónov eur bude financovaný prostredníctvom eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, na ktoré DPB už dostal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.