Dopravný podnik Bratislava pripravuje jednotné číslovanie liniek

650

Trojciferným číslam trolejbusov po štyridsiatich rokoch odzvonilo. Dopravný podnik Bratislava v týchto dňoch chystá zjednotenie číselných radov mestskej hromadnej dopravy, čím sa jasne odlíši od tej prímestskej. Zmena nastane 1. novembra 2021 a prinesie aj ďalší benefit. Cestujúci si po novom už nebudú musieť pamätať dve rôzne čísla pri denných a nočných linkách jazdiacich rovnakým smerom.

Dopravný podnik plánuje rozvoj trolejbusovej dopravy v hlavnom meste. Tá bude rozšírená, modernejšia a rýchlejšia než doteraz. Vozidlový park DPB už čoskoro rozšíri o ďalšie kusy hybridných trolejbusov, ktoré nasadí aj na viaceré dnešné autobusové linky a transformuje ich na trolejbusové. Rozdiel medzi trolejbusovou a autobusovou dopravou sa vďaka hybridným vozidlám stiera, preto už nebude viac potrebné rozlišovať autobusové a trolejbusové čísla liniek.

Už dnes je štvrtina trolejbusových liniek označovaná v „autobusovom“ číselnom rade – ide o linky 33, N44, N47 a N72. Od novembra k nim pribudnú aj ostatné trolejbusové linky a označovanie tak bude jednotné pre trolejbusy aj autobusy. Nové čísla trolejbusov budú reflektovať tzv. systém oblastného označovania liniek, ktorý bol zavedený ešte v rámci zmien MHD v 90. rokoch. Každá časť Bratislavy a regiónu v ňom má pridelené číslo. Napríklad Devín či Devínska Nová Ves je označená číslom 2, takže ju obsluhujú linky, ktorých čísla sa začínajú alebo končia číslicou 2 (20, 21, 23, 25, 26, 29, 92). V neposlednom rade budú dvojciferné čísla na LED displejoch aj zastávkach vozidiel čitateľnejšie z väčšej vzdialenosti.

„Trolejbusová doprava je ekologický variant MHD, ktorý v Bratislave premáva už vyše 110 rokov. Okrem rekonštrukcie a budovania nových tratí máme rozbehnuté aj nákupy viacerých typov vozidiel, ktorými spravíme cestovanie po hlavnom meste ešte príjemnejšie a ekologickejšie. Nové prehľadné číslovanie liniek prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy, keď čoskoro vymeníme autobusy za trolejbusy, ale čísla liniek už meniť nebudeme,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Hlavným dôvodom, prečo DPB pristupuje k zmene označovania trolejbusových liniek už teraz, je nevyhnutnosť prenechania číselného radu 201 – 212 pre regionálne linky. V polovici novembra totiž v integrovanej doprave pribudnú nové linky na Záhorie, ktoré budú používať niektoré z uvoľnených čísiel.

DPB stanovil polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého budú trolejbusové linky označené v cestovných poriadkoch a za predným sklom vozidiel duálne, čiže s použitím starého a nového čísla linky. O zmenách bude podnik informovať aj prostredníctvom informátorov priamo na vyťažených zastávkach a tiež online kampaňou na sociálnych sieťach.

K prečíslovaniu trolejbusových liniek DPB pristúpi už 1. novembra aj vzhľadom na to, že v tomto čase, počas pandémie, je v Bratislave výrazne menej turistov, a teda zmenu čísel bude možné zapracovať aj do budúcoročných turistických materiálov.

Zdroj: ts DPB