Dopravný podnik obnovuje linku 801 spájajúcu Rusovce s Rajkou

931

Dopravný podnik má pre vás skvelú správu! Po otvorení hraníc a v nadväznosti naň od pondelka 8. júna 2020 obnovuje premávku linky 801 spájajúcej bratislavské Rusovce s maďarskou Rajkou. Linka bude premávať v režime ako pred pozastavením jej premávky spôsobeným koronakrízou.

Cestujúci budú mať v pracovných dňoch k dispozícii 49 spojov denne premávajúcich každú hodinu a v špičke každú polhodinu v čase od 4.46 hod do 23.07 hod. Cez víkendy a sviatky premáva 38 spojov v rovnakom časovom rozmedzí.

Linka 801 zastavuje na zastávkach ŽST Rusovce, Gaštanová aleja (na znamenie), Pieskový hon (na znamenie) a v Rajke na zastávkach Benzínkút, Autóbuszforduló, Szabadság tér a Véradópark.

Na linke je povolená vnútroštátna preprava, a v takom prípade je možné využiť bežné „bratislavské“ cestovné lístky, pričom na slovenskom území linka premáva v pásme 101. Pri cezhraničnej doprave je potrebné si u vodiča zakúpiť cestovný lístok v hodnote 1,50 €, resp. 420 HUF, prípadne zvýhodnený spiatočný lístok za 2,90 € / 810 HUF. Mládež do 26 rokov, seniori nad 60 rokov a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S majú nárok na polovičnú zľavu.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava