Dopravný podnik opravuje električkové zastávky na Račianskej radiále

644

V rámci Programu obnovy a doplnenia prístreškov Dopravný podnik Bratislava rekonštruuje nástupiská v oboch smeroch na zastávkach Biely Kríž, Pionierska a Mladá garda.

Čo rekonštrukcia prinesie? Vyvýšené a betónovou dlažbou vydláždené ostrovčeky, antracitový mobiliár s novým označníkom či upravené bezbariérové vstupy. Prístrešky v súlade s dizajn manuálom zastávok MHD, vybavené ekologickým solárnym osvetlením.

„Aby rekonštrukcia čo najmenej obmedzila každodennú premávku MHD a aby sme sa vyhli dočasnému nekomfortnému rušeniu zastávok, práce sú realizované tak, že sprístupnená ostáva vždy polovica nástupiska, pričom električky zastavujú v časti, ktorá nie je staveniskom. Rozumieme, že nástupiská v polovičnom režime môžu predstavovať komplikáciu, no zvolili sme najfunkčnejšie riešenie na to, aby sme mohli počas prác zachovať obsluhu všetkých zastávok,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Všetky práce budú podľa poveternostných podmienok dokončené v priebehu letných prázdnin.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR