Dopravný podnik ponúka na predaj ojazdené autobusy

1136

Vyradené kĺbové Karosy B 741 ponúka dopravný podnik na predaj prípadným záujemcom. Bratislavský dopravný podnik v rámci obchodnej verejnej súťaže ponúka na predaj viaceré ojazdené autobusy Karosa B 741, Tedom C12 G a Irisbus Citelis 12M s naftovým alebo plynovým pohonom. Spolu Dopravný podnik ponúka 26 autobusov v rôznom stave (pojazdný/nepojazdný), pričom jeden navrhovateľ (firma, podnikateľ, fyzická osoba) môže predložiť ponuku na odkúpenie jedného alebo aj viacerých vozidiel. V prípade kĺbového autobusu musí byť minimálna ponúkaná kúpna cena 3500 € bez DPH (pri nepojazdnom vozidle 2500 €), pri 12-metrovom vozidle je minimálna kúpna cena stanovená na 1500 € bez DPH (všetky sú nepojazdné).

Záujemcovia o vozidlá si ich môžu obhliadnuť po predchádzajúcom dohovore v zmysle súťažných podkladov. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. augusta 2022. Kritériom na vyhodnotenie ponúk v elektronickej aukcii bude najvyššia ponúknutá kúpna cena pre každé vozidlo zvlášť.

Zoznam predávaných vozidiel nájdete TU.

Zdroj: imhd.sk